Leroy Merlin sygnatariuszem Karty Różnorodności

18 czerwca 2019

Dotyczy firmy: Leroy Merlin,

Podczas Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności, organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Magdalena Rusiecka, Dyrektor HR Leroy Merlin Polska podpisała Kartę Różnorodności. Jest to międzynarodowa inicjatywa mająca na celu promowanie różnorodności i równych szans w zatrudnieniu, bez względu na płeć, rasę, orientację seksualną, pochodzenie etniczne, wiek, niepełnosprawność czy religię.

Ogólnopolski Dzień Różnorodności to największe doroczne wydarzenie realizowane przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa wspierana przez Komisję Europejską, realizowana w takich krajach Unii Europejskiej jak: Austria, Belgia, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Polska, Portugalia, Słowacja, Szwecja, Węgry, Włochy.

Podczas Synergii Odpowiedzialnego Rozwoju, która odbyła się w dniach 5-6 września 2017 firma zapisała wówczas w swojej strategii wdrożenie Karty Różnorodności. Dziś stając się sygnatariuszem karty Leroy Merlin wpisuje ją w strategię zrównoważonego rozwoju. Podjęte zobowiązanie, będzie ważnym drogowskazem do tworzenia jeszcze bardziej przyjaznego miejsca pracy.

Źródło: mat. pras.