Leroy Merlin nawiązuje partnerstwo z Lasami Państwowymi

13 grudnia 2019

Dotyczy firmy: Leroy Merlin,

Leroy Merlin Polska dołącza do innowacyjnego projektu przeciwdziałania niekorzystnym zmianom klimatu realizowanego przez Lasy Państwowe. Firma zobowiązała się m.in. w ciągu najbliższych kilku lat do zalesienia obszaru ponad 250 ha, tym samym stając się liderem wśród przedsiębiorstw zaangażowanych w zmniejszanie śladu węglowego w Polsce.

12 grudnia 2019 roku Krzysztof Kordulewski, prezes zarządu Leroy Merlin Polska i Andrzej Konieczny, dyrektor generalny Lasów Państwowych podpisali porozumienie o współpracy w ramach projektu Leśnych Gospodarstw Węglowych. Współpraca wspierać będzie realizację zobowiązań Polski wynikających z podpisanej Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC) oraz uzgodnień w ramach Porozumienia Paryskiego.

– Współpraca z Lasami Państwowymi przyczyni się do zrealizowania naszych ambitnych planów dotyczących działań proekologicznych. Cieszymy się, że partnerem Leroy Merlin została instytucja, która ma realny wpływ na zrównoważoną gospodarkę leśną. Zielony kolor zawarty w naszym logo jest dla nas, pracowników Leroy Merlin, swoistym zobowiązaniem. Angażując się w zalesienie obszaru ponad 250 ha, pragniemy symbolicznie zwrócić środowisku pewnego rodzaju dług ekologiczny, ponieważ taka jest właśnie powierzchnia sklepów i parkingów. Nasze wsparcie będzie mieć charakter zarówno finansowy jak i czynny. Pragniemy by w sadzeniu lasów uczestniczyli wszyscy nasi pracownicy, a jest ich ponad 11 000 oraz klienci, którzy wyrażą taką wolę. Razem możemy zrobić więcej na rzecz ochrony środowiska w Polsce – mówi Krzysztof Kordulewski, prezes zarządu Leroy Merlin Polska.

Wypowiedź Pana prezesa: 

Źródło: mat. pras., informacja własna