Lepsze życie z wyboru

Ta informacje została zamieszczona w portalu powyżej 10 lat temu.
Dane w niej opisane i stan prawny, na który się powołuje, mogły się zdezaktualizować.
9 czerwca 2014

Dotyczy firmy: Bayer,

Prawie 70 proc. badanych wierzy, że ich własne działania i decyzje mają wpływ na stan zdrowia: lepsze życie jest kwestią ich aktywnej postawy. Pozostali pozostawiają to takim czynnikom, jak predyspozycje genetyczne czy środowisko. Regularnie o zdrowie dba niemal 2/3 Polaków. To wnioski z tegorocznej edycji „Barometru Bayer” (filmowa relacja z ich ogłoszenia w salonie popularnonaukowym BayLab.

https://youtu.be/04cFnZyL1O4

– Sojusznikiem jest nauka, która – dzięki innowacjom – pomaga podwyższać jakość życia, zwłaszcza w fundamentalnych obszarach zdrowia i odżywiania, czego wyrazem jest motto Bayer: „Science For A Better Life”. To wymowne, że osoby regularnie dbające o zdrowie o 20 proc. częściej czują się lepiej od tych, których do działań zmusza dopiero choroba – mówi Christophe Dumont, Prezes Bayer Sp. z o.o.

62 proc. badanych regularnie dba o zdrowie. Dlaczego? – generalnie by móc żyć pełnią życia. Respondentów cechuje znaczne poczucie sprawstwa i wiara, że nasze zdrowie jest w naszych rękach – dodaje dr Izabella Anuszewska, Dyrektor Działu Badań Millward Brown.

Dbamy czy mówimy, że dbamy?

Jak dbamy o zdrowie? Codzienna higiena, aktywność fizyczna, kontrolowanie wagi: to najczęstsze deklaracje. Największy rozdźwięk między oświadczeniami a faktycznie podejmowanymi działaniami występuje przy aktywności fizycznej: choć wagę sportu podkreśla 83 proc. badanych, to uprawia go niecałe 65 proc. Podobnie w kwestii snu: jego znaczenie podkreślamy częściej niż rzeczywiście się wysypiamy (różnica 9 pkt. proc.).

Badania profilaktyczne są wskazywane dopiero na 11. miejscu wśród podejmowanych działań prozdrowotnych (nie poddaje się im blisko 40 proc. respondentów!). Jeszcze rzadziej badani pogłębiają swą wiedzę nt. zdrowia: tylko co piąty śledzi informacje o nowych metodach terapii, zdobyczach medycyny. W efekcie blisko 42 proc. respondentów nie potrafi jednoznacznie określić stanu swego zdrowia, a prawie co trzeci nie jest w stanie wykluczyć, że zignorowałby objawy potencjalnych chorób. Być może ma to związek z faktem, że najczęstszym źródłem informacji o zdrowiu jest Internet (dla trzech na czterech respondentów) – lekarze są na drugim miejscu.

Podejmowanie działań prozdrowotnych częściej deklarują kobiety, ale to mężczyźni są do tego bardziej przekonani – wyraźniej widzą zależność pomiędzy swoimi działaniami a stanem zdrowia. Badanych w tym obszarze różnicuje motywacja związana z pracą: mężczyźni dwukrotnie częściej niż kobiety przyznają, że dbają o zdrowie, by móc pracować i zarabiać, kobiety natomiast częściej dbają o zdrowie, by móc po prostu cieszyć się życiem.

Młodzi ludzie (15-29 lat), choć najczęściej mówią o regularnym zaangażowaniu w działania prozdrowotne (72 proc.), mają najmniejszą wiedzę o swoich parametrach: co trzeci nie wie jaką ma grupę krwi. Są też najbardziej wśród badanych niefrasobliwi w kwestii zdrowego odżywiania. Im starsza grupa, tym bardziej dba o dietę; ma też większą wiedzę o takich parametrach, jak ciśnienie czy poziom cukru.

Smacznie, ale czy zdrowo?

Podejście respondentów do codziennej diety najlepiej charakteryzuje stwierdzenie: „Staram się dbać o wagę i kontrolować ilość i rodzaj jedzenia”. Choć badani dostrzegają wagę zdrowego odżywiania (79 proc.), na co dzień nie zawsze przejmują się zawartością tłuszczu, cukru, soli w żywności (czyni to odpowiednio 46, 41 i 42 proc.). Dbałość o dietę cechuje zwłaszcza kobiety i wzrasta wraz z wiekiem. Młodzi mężczyźni częściej deklarują spożywanie fastfoodów.

98 proc. respondentów wie ile waży – dużo częściej znamy swą wagę niż np. grupę krwi.

Jakie wzorce przekazujemy dzieciom?

Dbałość o higienę oraz o czystość w domu – to podstawowe prozdrowotne działania wychowawcze (deklarowane przez odpowiednio 91 i 81 proc. rodziców). Najmniejszą wagę dorośli przywiązują do nauczania zdrowego odżywiania: tu badani ograniczają się raczej do słownych uwag przekazywanych dzieciom. Dawanie przykładu jest natomiast najczęściej stosowane, by uświadomić destrukcyjne znaczenie używek takich, jak papierosy czy alkohol. Może dziwić fakt, że rodzice starają się zmotywować dzieci do aktywności fizycznej nakazami i zakazami, nie zaś własnym przykładem czy rozmową.

– Znakiem rosnącej świadomości rodziców co do znaczenia nauki dla jakości życia ich dzieci jest sukces różnego rodzaju inicjatyw popularnonaukowych. Odnotowujemy to również w salonie popularnonaukowym BayLab, w którym organizujemy familijne warsztaty dotyczące profilaktyki zdrowotnej – mówi Monika Lechowska, Dyrektor Komunikacji Bayer Sp. z o.o.

Badanie, które na zlecenie Bayer przeprowadził Millward Brown, jest elementem programu popularyzacji nauki „Making Science Make Sense” pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Politechniki Warszawskiej, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i portalu CrazyNauka.pl.[1]

Prace badawcze Bayer w obszarach ochrony zdrowia

Bayer należy do największych innowacyjnych firm świata. Zatrudnia 13 700 naukowców i inwestuje rocznie 3,2 mld EUR w prace badawcze (dane za 2013 r.). Bayer to również 67 400 przyznanych patentów i złożonych wniosków patentowych. Firma opracowuje ok. 700 innowacji rocznie – czyli średnio dwie dziennie. To jedyna firma na świecie, która prowadzi równoległe prace badawcze w obszarach ochrony zdrowia oraz ochrony roślin.

Rozwiązania dla lepszego życia oraz dostępność innowacyjnych terapii w zakresie ochrony zdrowia dla pacjentów na całym świecie to priorytety firmy Bayer. Obecnie firma prowadzi szeroko zakrojone badania w kluczowych obszarach medycyny, takich jak: onkologia (badania nad przeciwciałami i cząsteczkami celowanymi), kardiologia (leczenie nadciśnienia tętniczego i nadciśnienia płucnego, zakrzepicy, niewydolności serca) oraz okulistyka (innowacyjne leczenie wysiękowego zwyrodnienia plamki żółtej związanej z wiekiem i innych chorób siatkówki oka).

[1] „Barometr Bayer”, Millward Brown, kwiecień 2014, CAWI, N=900 (18-55 lat)

Źródło: Informacja prasowa