”Lekcja sztuki z Warholem” – nietypowe warsztaty edukacyjne w Krakowie

27 grudnia 2012

Dotyczy firmy: Citi Handlowy,

Czym jest sztuka współczesna? Co to jest pop-art i na czym polega nowoczesny design? – to tylko niektóre zagadnienia, które będą mogli bliżej poznać uczestnicy warsztatów edukacyjnych „Lekcja sztuki z Warholem”. Warsztaty są częścią trwającej aktualnie wystawy „Andy Warhol. Konteksty”, prezentowanej w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie. Projekt jest realizowany dzięki wsparciu Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, która od lat angażuje się w inicjatywy związane z innowacjami w edukacji.

Projekt „Lekcja sztuki z Warholem” to cykl trzech spotkań. Pierwsze z nich „Fabryka prezentów. The Factory 3”, obejmujące warsztaty plastyczne, odbyło się w ramach dnia św. Mikołaja. Podczas trzygodzinnego spotkania dzieci przygotowywały prezenty dla swoich rodziców, przyglądając się poszczególnym etapom procesu powstawania „przedmiotu-dzieła”, a tym samym dowiadując się, że sztuka współczesna operuje często technikami z pogranicza świata produkcji przemysłowej, ale także tradycyjnego warsztatu twórczego.

Kolejne spotkanie w ramach „Lekcji sztuki z Warholem” zatytułowane „EkoAkademia Andy Warhola” zaplanowano w okresie ferii zimowych, tj. od 14 do 27 stycznia 2013 r. Będą to zajęcia obejmujące trzy trzygodzinne spotkania, podzielone na część informacyjno-merytoryczną, podczas której uczestnicy warsztatów poznają takie zagadnienia jak artysta współczesny, pop-art, reklama, design, ekologia, twórczość ludowa, czy sztuka komercyjna oraz część warsztatową z samodzielnym wykonywaniem przedmiotów.

Projekt „Lekcja sztuki z Warholem” pozwoli dzieciom i młodzieży z Krakowa oraz Małopolski lepiej poznać i zrozumieć sztukę współczesną oraz różnorodne zagadnienia z nią związane. Cenimy sobie innowacyjne inicjatywy edukacyjne, dlatego zdecydowaliśmy się wesprzeć Międzynarodowe Centrum Kultury w realizacji tego projektu mówi Krzysztof Kaczmar, Prezes Zarządu Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy.

Trzeci typ spotkań, przygotowany z myślą o młodzieży, będzie opierał się o dwa elementy – aktywne zwiedzanie ekspozycji w towarzystwie historyka sztuki, którego zadaniem będzie zachęcanie uczestników zajęć do indywidualnej interpretacji prezentowanych dzieł oraz części prelekcyjnej, odbywającej się w sali multimedialnej, w ramach której kontekst wystawy zostanie poszerzony o filmy, artefakty i dyskusję podsumowującą. Na zakończenie każdy z uczestników lekcji galeryjnych otrzyma bezpłatną broszurę edukacyjną dotyczącą Andy’ego Warhola, stanowiącą zwięzłe podsumowanie najważniejszych faktów i informacji dotyczących podejmowanego tematu.

Do udziału w lekcjach galeryjnych organizatorzy zapraszają zorganizowane grupy nauczycieli i uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz liceów. Warsztaty odbywają się od wtorku do soboty w godzinach 10.15 do 17.00 i potrwają do końca wystawy, tj. do 10 lutego. Zapisów można dokonywać pod adresem warsztaty@mck.krakow.pl lub telefonicznie: 12 42 42 860. Więcej informacji na www.mck.krakow.pl

„Lekcja sztuki z Warholem” to już kolejny innowacyjny projekt dofinansowany przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy. Ostatnio Fundacja przyznała grant Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego na realizację wystawy interaktywnej „Wszystko jest liczbą”, poświeconej popularyzacji matematyki.

Na wystawie „Andy Warhol. Konteksty” można zobaczyć dzieła mistrza pop-artu z prezentowanej po raz pierwszy w Polsce prywatnej kolekcji Zoya Museum w Modrze na Słowacji. Dodatkowo, w ramach ekspozycji przygotowano ścieżkę zwiedzania dla dzieci, cykl spotkań dla seniorów pt. Dojrzali do sztuki oraz program wydarzeń towarzyszących zatytułowany Warhol versus Warhol, na który złożą się wykłady, spotkania, pokazy filmowe. 

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy od 15 lat prowadzi działalność na rzecz dobra publicznego, między innymi w obszarze edukacji, ochrony dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju ponadlokalnego i lokalnego. Fundacja prowadzi kompleksowy i największy w Polsce Program Edukacji Finansowej, składający się z licznych inicjatyw edukacyjnych obejmujących ogół społeczeństwa – począwszy od uczniów pierwszych klas szkół podstawowych, na studentach i osobach dorosłych kończąc.

Źródło: Materiały prasowe