Lato innowacji. Zakończył się obóz dla uzdolnionej młodzieży

4 sierpnia 2021

Dotyczy firmy: Adamed Pharma,

W minionym tygodniu dobiegł końca obóz naukowy ADAMED SmartUP dla młodzieży uzdolnionej w obszarze nauk ścisłych i przyrodniczych. Przez dwa tygodnie 50 utalentowanych, zaangażowanych nastolatków rozwijało swoje umiejętności oraz poszerzało wiedzę m.in. w takich dziedzinach jak biochemia i diagnozowanie przypadków medycznych, druk 3D w przemyśle spożywczym, nanotechnologia czy robotyka i uczenie maszynowe.

Program naukowy ADAMED SmartUP od początku swojego istnienia oferuje uczestnikom możliwość nabycia nie tylko wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim szeregu umiejętności praktycznych. Nie inaczej było na tegorocznym obozie, przeprowadzonym po raz drugi w historii programu, w formie zdalnej. Organizatorom i prowadzącym również w tym roku zależało, by uczniowie w praktyce mogli sprawdzić teorie poznane podczas wykładów oraz samodzielnie wykonać szereg ćwiczeń naukowych i eksperymentów.

Cel ten został osiągnięty dzięki zastosowanym rozwiązaniom organizacyjnym. Każdy uczestnik obozu otrzymał dedykowany swojej grupie tematycznej zestaw narzędzi i pomocy naukowych. Wśród nich były m.in. roboty do własnoręcznego zaprogramowania, prawdziwe narzędzia medyczne do nauki szycia chirurgicznego, odczynniki do przeprowadzenia w domu ciekawych reakcji chemicznych czy liofilizowane owoce do zobrazowania wykładu nt. tworzenia pożywienia dla astronautów.

Pomimo formy zdalnej obozu, praktyczna część zajęć nie ucierpiała na jakości. Warsztatami, na które najbardziej się cieszyłam było szycie chirurgiczne. Prowadzącej udało się odpowiedzieć na wszystkie nasze pytania oraz rozwiać wątpliwości, dzięki czemu mogliśmy wynieść z tego spotkania sporą dawkę nowej wiedzy – deklaruje uczestniczka obozu Aleksandra Kusztelak z I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łodzi.

Grupy tematyczne, wspólne warsztaty i zajęcia integracyjne

Program obozu skupiał się na wybranych obszarach nauki, realizowanych w ramach 4 grup tematycznych: chemia i biochemia, medycyna i nauki medyczne, inżynieria i robotyka, fizyka i nowe technologie. Niezależnie od tego wszyscy uczestnicy brali także udział w wykładach i laboratoriach przeprowadzonych zdalnie m.in. przez wykładowców Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ponadto zorganizowane zostały dla nich ogólnodostępne wykłady, warsztaty z umiejętności miękkich (takich jak wystąpienia publiczne i fotografia) oraz zajęcia integracyjne.

– Uważam, że jest to idealny obóz dla osób z pasją, które pragną się rozwijać i nie ograniczać do nauki w szkole. Mimo że każdy dzień jest bardzo intensywny, można poznać wielu wspaniałych ludzi o podobnych zainteresowaniach i celach. Codzienne wspólne rozmowy i wymiana doświadczeń, inspirują nas do dalszych działań. Uważam, że jest to jedna z największych zalet tego obozu – wskazuje Oliwia Raniszewska ze Świecia, uczennica Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu.

W tym roku po raz pierwszy uczestnicy obozu ADAMED SmartUP mogli poznać także młodych pasjonatów nauki pochodzących z zagranicy. Podczas wybranych zajęć do polskich kolegów i koleżanek dołączyli zdalnie laureaci tegorocznej, wietnamskiej edycji programu, organizowanej od 2019 roku przez Fundację Adamed w Hanoi.

Wsparcie innowatorów jeszcze w szkole średniej

Wokół programu naukowo-edukacyjnego ADAMED SmartUP przez lata wyrosła zgrana społeczność, wspierających się nawzajem pasjonatów nauki. Grono absolwentów wszystkich edycji liczy już 350 osób. A uczestnicy pierwszych obozów wciąż utrzymują kontakt z programem i biorą udział w jego inicjatywach edukacyjnych, np. jako opiekunowie grup obozowych czy ambasadorzy projektu podczas spotkań w szkołach.

– Naszą ambicją jest zachęcenie młodych ludzi, zainteresowanych naukami ścisłymi i przyrodniczymi, do podążania drogą rozwoju naukowego i pielęgnowania w nich ciekawości światem. W tym celu od kilku lat tworzymy przyjazne, wspierające środowisko naukowców. Wierzymy, że w niedalekiej przyszłości pozwoli to naszym uczestnikom osiągać dalsze sukcesy na studiach, w pracy i we własnych projektach badawczych. W ten sposób, Fundacja Adamed pośrednio przyczynia się też do wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki – mówi Martyna Strupczewska, kierownik programu ADAMED SmartUP.

Już we wrześniu 10 uczestników tegorocznego obozu zostanie uhonorowanych nagrodą główną programu ADAMED SmartUP i przez 10 kolejnych miesięcy będzie uczestniczyć w  cyklu konsultacji edukacyjnych, ściśle dopasowanych do ich potrzeb. Po roku 3 z nich otrzyma stypendium finansowe w wysokości 40 tys. złotych każde.

Tradycyjnie też we wrześniu, wraz z ogłoszeniem nazwisk laureatów i stypendystów, rozpocznie się rekrutacja do kolejnej, 8. edycji programu ADAMED SmartUP. Rejestracja odbywać się będzie za pośrednictwem strony www.adamedsmartup.pl.

Źródło: inf. pras.