Lafarge inwestuje w rozwiązania prośrodowiskowe

Ta informacje została zamieszczona w portalu powyżej 6 lat temu.
Dane w niej opisane i stan prawny, na który się powołuje, mogły się zdezaktualizować.
2 stycznia 2018

Dotyczy firmy: LafargeHolcim,

Inwestycja w Cementowni Kujawy to jedna z trzech największych inwestycji dla Grupy LafargeHolcim, partnera strategicznego FOB, na świecie. Celem jest stworzenie najnowocześniejszego obiektu na świecie m.in. pod względem ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko.

Nowe technologie

Lafarge w Polsce wprowadza innowacje na każdym etapie swojej działalności. Producent inwestuje w modernizacje i rozbudowy swoich zakładów, aby były one nowoczesne, miały minimalny wpływ na środowisko i zapewniały przewagę konkurencyjną. Przykładem takich inwestycji jest projekt modernizacji Cementowni Kujawy, znajdującej się w granicach Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz budowy na jej terenie nowoczesnej platformy paliw alternatywnych. Firma przeznaczyła na ten projekt ponad 150 mln złotych. Cały projekt ma na celu zwiększenie efektywności produkcji Cementowni Kujawy przez dostosowanie linii produkcyjnej wypału klinkieru do spalania niskoprzetworzonych paliw alternatywnych, zabezpieczenie alternatywnych źródeł energii oraz poprawę jakości produktów i obsługi klientów.

Tegoroczna inwestycja w Cementowni Kujawy to jeden z najważniejszych i największych projektów Grupy LafargeHolcim na całym świecie. Naszym celem jest uczynienie z zakładu na Kujawach najnowocześniejszego obiektu na świecie. Inwestujemy w nowe technologie, żeby być konkurencyjnymi na rynku. Wiemy, że jeżeli nie będziemy się rozwijać i nieustannie iść do przodu, to przegramy. Dlatego po zakończeniu realizowanego projektu, planujemy dalsze inwestycje w modernizację i rozbudowę zakładu – podkreśla Stanisław Sobczyk, Dyrektor Cementowni Kujawy, Lafarge w Polsce.

Platforma paliw alternatywnych na Kujawach

Zakład na Kujawach spełnia krajowe oraz europejskie normy ochrony powietrza przed pyłowymi i gazowymi zanieczyszczeniami – jest to jeden z głównych efektów wieloletnich inwestycji firmy w ochronę środowiska. Budowa platformy paliw alternatywnych, która powstaje na ternie o powierzchni 2,5 ha jest kontynuacją tego trendu. Nowa inwestycja spełni wysokie wymagania jakościowe i środowiskowe. Dzięki platformie, odpady takie jak plastik, papier, tekstylia, czy pocięte opony zostaną przetworzone w energię, która dostarczy 80% ciepła niezbędnego do wypalania klinkieru. Hala będzie służyła nie tylko jako magazyn odpadów, ale również w niej znajdować się będą maszyny i urządzenia wytwarzające paliwo alternatywne. Będzie tam też miejsce dla gotowych, przetworzonych paliw alternatywnych.

Z naszych doświadczeń wynika, że paliwo dostarczane przez zewnętrznych producentów nie spełnia wymogów jakościowych, a nierównomierność dostaw nie zapewnia stabilnej pracy pieca. Zapotrzebowanie na paliwa alternatywne w zakładzie wzrasta z roku na rok. Naszym celem jest pełne kontrolowanie procesu – od pozyskania odpadów, poprzez ich przetwarzanie, magazynowanie i spalanie w celu uzyskania energii. Z czasem ilość paliwa nie będzie zwiększana, dzięki procesowi wysokiej jakości, który będzie stawał się coraz bardziej wydajny – tłumaczy Marek Michalski, Dyrektor Przygotowania i Produkcji Paliw Lafarge w Polsce.

Modernizacja w Małogoszczu

W 2017 roku Lafarge w Polsce przeprowadził prace remontowe i projekty inwestycyjne także na terenie swojej drugiej cementowni – w Małogoszczu. – Wartość modernizacji przeprowadzanych w 2017 roku wyniesie łącznie 10 mln zł (od stycznia do lipca ponad 4,0 mln zł). Wszystkie prace miały na celu usprawnienia działalności zakładu, wprowadzenie optymalizacji procesów oraz zminimalizowanie wpływu Cementowni na środowisko naturalne. Zrealizowano m.in. następujące projekty; modernizacja kanału dolotowy do chłodnicy pieca obrotowego, wyremontowano wylot pieca oraz zamontowano nowy układ napędowy młyna surowca – wylicza Jacek Patyk, Dyrektor Cementowni Małogoszcz, Lafarge w Polsce.

źródło: materiały prasowe firmy