„Łączymy Wszystkich Wszędzie” – łatwy dostęp dla osób niepełnosprawnych w salonach T-Mobile

14 listopada 2014

Dotyczy firmy: T-Mobile Polska,

Blisko 140 Punktów Sprzedaży T-Mobile, zostało dostostosowanych i odpowiednio oznakowanych, aby spełnić oczekiwania klientów niepełnosprawnych oraz zapewnić im swobodny dostęp do usług telekomunikacyjnych. To początek niesienia zmian nie tylko w dostępności do usług ale zarówno w podejściu do niepełnosprawności.

Punktem wyjścia do wprowadzenia zmian na tak szeroką skalę jest Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych. Na wprowadzenie udogodnień określonych  w ustawie firmy mają  czas od 6 do 12 miesięcy.

„Rozporządzenie ma pionierski charakter na rynku usług masowych. W żadnej innej branży nie obowiązują rozwiązania, które zapewniają tzw. równoważny dostęp do usług. Dzięki tym ustaleniom powstał wysoki i jednolity standard obsługi i dostępu do usług telekomunikacyjnych z jakich korzystać będzie większość użytkowników z dysfunkcja wzroku, słuchu oraz osób z upośledzeniem narządu ruchu” – podkreśla Cezary Albrecht, Dyrektor Departamentu Strategii i Spraw Regulacyjnych T-Mobile Polska.

Od października 2014 r., dokładnie po 6 miesiącach,  zgodnie z określonymi wymogami w Rozporządzeniu, w dostosowanych salonach T-Mobile klienci słabowidzący i niewidzący mogą zamówić dokumenty takie jak: ogólne warunki umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, wzór umowy, cennik usług, regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych, fakturę, rachunek szczegółowy. W formie: wytłoczenia dokumentów w alfabecie Braille’a lub w postaci elektronicznej, na papierze lub  przy użyciu dużej czcionki w formacie A3, w postaci elektronicznej w formacie tekstowym na podany adres email, które zrealizowane będą 30 dni od daty złożenia zamówienia. Dodatkowo klienci niewidzący będą mieli możliwość, zapoznania się ze wszystkimi przysługującymi im prawami, dzięki specjalnie stworzonej ulotce w alfabecie Braille’a.

Osoby niepełnosprawne uzyskają wszystkie  informacje od przeszkolonych konsultantów w poza kolejkowym systemie obsługi, będą mieli możliwość dostępu do salonów bez barier architektonicznych, a także do czytelnie oznaczonych salonów z zewnątrz.

Zgodnie z podpisanym w maju 2014 roku porozumieniem pomiędzy przedstawicielami rynku telekomunikacyjnego i Ministerstwem  Administracji i Cyfryzacji w sprawie przeprowadzenia pilotażu systemu komunikacji dla osób niedosłyszących, w wybranych salonach T-Mobile zastosowano przenośne pętle indukcyjne. Pętle  działają na małej przestrzeni i ułatwiają osobom z niedosłyszącym komunikację z obsługującym ich konsultantem. Na miejscu klienci niedosłyszący otrzymają na ten temat również ulotkę informującą wskazaną przez MAiC.

Lista z wykazem dostosowanych salonów na terenie całej Polski, dostępna jest na: http://www.t-mobile.pl/pl/dlaciebie/obsluga-klienta/informacje-i-pomoc/udogodnienia-dla-niepelnosprawnych w zakładce: Udogodnienia dla Osób Niepełnosprawnych.

Dla T-Mobile  ważne jest, aby każda osoba miała równy dostęp do nowych technologii oraz mogła swobodnie się komunikować. Zgodnie z wymogami Rozprzędzania, od kwietnia 2015 r. salony T-Mobile udostępnią możliwość komunikacji audiowizualnej osobom niesłyszącym w systemie  tłumacza on-line języka polskiego i migowego.

Wybrane treści ze stron serwisów www T- Mobile  będą tłumaczone na język migowy.

Wraz z Migam.org trwają prace nad udostępnieniem informacji na stronie www.t-mobile.pl dla osób  niedowidzących,  niewidomych oraz niesłyszących.

„Dostosowanie punktów sprzedaży  T-Mobile  Polska, to realizacja nie tylko zalecenia z rozporządzenia Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w sprawie udogodnień dla osób niepełnosprawnych świadczonych przez dostawców usług telefonicznych. Dla firmy T-Mobile, która realizuje wiele działań z zakresu Odpowiedzialnego Biznesu (CR eng. Corporate Responsibility) to również rozpoczęcie pracy nad zmianą świadomości w podejściu do niepełnosprawności oraz dostarczaniu pomocnych rozwiązań ułatwiających codzienność osobom niepełnosprawnym” – mówi Małgorzata Rybak-Dowżyk, Dyrektor Komunikacji Korporacyjnej T-Mobile Polska

W ramach wewnętrznego projektu CR rozpoczęliśmy współpracę, m.in. z firmą Migam.org, największą na rynku polskim firmą, działającą na rzecz osób niesłyszących poprzez wykorzystanie innowacyjnych technologii. Tym samym, wspólnie wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom kilku milionom niepełnosprawnych Klientów.

„Wzajemna współpraca z firma telekomunikacyjną T-Mobile i startupem Migam.org, to dowód na to, że technologia może odpowiadać na wiele potrzeb. Może pomagać, wspierać i ułatwiać. Wspólnie zaczynamy pracę we wdrożeniu pomocnych rozwiań. To, co we wprowadzaniu  udogodnień jest kluczowe, to fakt, że zależy nam aby rozwiązania, usługi oraz serwisy informacyjne były dostępne dla wszystkich, bez wyłączności. Dzięki wspólnemu dialogowi czyli określeniu potrzeb osób niesłyszących i wyjściu im naprzeciw poprzez konkretne rozwiązania, jest to nareszcie możliwe. Równolegle we współpracy z T-Mobile przygotowujemy dla niesłyszących  studentów, materiały oraz filmy edukacyjne w języku migowym. Dzięki wspólnym działaniom chcemy zmieniać i poprawiać rzeczywistość”  – mówi Przemysław Kuśmierek, Prezes Migam.org

Dodatkowo w ramach wspólnego projektu T-Mobile i Migam.org wyrównuje szanse edukacyjne i zawodowe niesłyszących studentów. T-Mobile wspiera finansowo materiały edukacyjne dla osób z dysfunkcją słuchu, aby ułatwić niesłyszącym  studentom zawodowy start. Migam organizuje cykl darmowych szkoleń, w ramach których studenci pozyskają potrzebną wiedzę i wykształcenie obejmującą naukę budowania stron internetowych. Głównym celem szkoleń jest  edukacja oraz pomoc w rozwoju zawodowym osobom Głuchym, ale również budowanie przekonania wśród pracodawców, iż osoby niesłyszące mogą być profesjonalnymi specjalistami.

Źródło: informacja prasowa