Kwietniowe wiadomości z CSR Europe

15 maja 2008

Serdecznie zapraszamy do lektury wybranych artykułów z CSR Europe z kwietnia. W tym miesiącu mogą Państwo przeczytać m.in. o norweskich planach dot. bioenergii, o trudnościach z emisją CO2 w UE i pomysłach na jej zwalczanie, o tym co zagraża Milenijnym Celom Rozwoju, o wyższości konkurencyjności europejskiej nad amerykańską wg Barroso i wielu innych.

Unijna konkurencyjność lepsza od amerykańskiej, twierdzi Barroso.
EurActiv informuje, że wg. przewodniczącego Komisji Jose Manuela Barosso Unia Europejska dzięki wyjątkowemu położeniu najbardziej może skorzystać na globalizacji. W Komisji nie brakuje jednak głosów bardziej sceptycznych, do których należy m.in. wypowiedź Vladimira Spidla komisarza ds. zatrudnienia i spraw socjalnych, który dostrzega „daleko idące i często brutalne konsekwencje globalizacji”. Podczas konferencji zatytułowanej „Społeczna Europa zdolna do globalizacji” Barosso zauważył, że Europa jest obecnie bardziej konkurencyjna od Stanów Zjednoczonych.

Laboratoria CSR.

CSR Europe opublikowało najnowszą aktualizację działań Laboratoriów CSR, projektów prowadzonych przez firmy i organizacje, zorientowanych na działanie mających na celu rozwiązanie licznych wyzwań stawianych przez CSR. Dwa lata po uruchomieniu European Alliance for CSR (Europejskiego Sojuszu na rzecz CSR) firmy i organizacje biznesowe z całej Europy uruchomiły 20 Laboratoriów obejmujących około 200 firm i interesariuszy. Najnowsze działania to:

  • w maju, the Demographic Change Lab (Laboratorium Zmian Demograficznych) zaprezentuje the Demographic Risk Map (Mapę Zagrożeń Demograficznych), pierwszą wyczerpującą ocenę ekonomicznego i społecznego wpływu zmian demograficznych w Europie;
  • The Eco-Efficiency Lab (Laboratorium Eko-Efektywności) stworzyło Database Software Tool (Softwarowe Narzędzie Baz Danych)dla MSP;
  • The Financial Inclusion Lab (Laboratorium Inkluzji Finansowej) przeprowadziło trzy badania nt. banków i inkluzji finansowej we Włoszech;
  • The Sectoral CSR Reporting Lab (Laboratorium Sektorowego Raportowania o CSR) opublikowało raport o tym jak instytucje finansowe mogą implementować wskazówki dotyczące raportowania GRI G3;
  • w marcu, European Alliance on Skills for Employability (Europejski Sojusz na rzecz Zatrudnialności) uruchomił swój pierwszy projekt dotyczący zdolności do pracy we Francji.

Duże firmy inwestują w ekonomię społeczną.
Ethical Corporation informuje, że duże firmy dołączają do grupy naśladowców Muhammada Yunusa rozwijając działalność mającą na celu rozwiązanie problemów społecznych. Międzynarodowe firmy poszukując innowacyjnych i potencjalnie lukratywnych nowych sposobów na osiąganie celów zrównoważonego rozwoju stają się istotnym źródłem finansowania społecznych innowacji. Ciekawymi przykładami są  m.in. : spółka typu joint venture Danone Grameen Foods w Bangladeszu, mydło Lifebuoy firmy Unilever w Indiach czy usługi bankowe przez komórkę firmy Vodafone w Kenii.

Norwegia wykorzysta lasy do podwojenia  wydajności bioenergii.
Reuters informuje, że Norwegia podwoi produkcję bioenergii do 2020 roku wykorzystując swoje rozległe lasy sosnowe. Ponadto Norwegia planuje zostać eksporterem energii odnawialnej. Norweski rząd informuje, że Norwegia, która jest piątym na świecie eksporterem ropy naftowej podwoi wydajność bioenergii pozyskiwanej z lasów, innych roślin i odpadów z produkcji rolnej do około 28 terawattogodzin (TWh) rocznie. Wzrost w wysokości 14 TWh jest odpowiednikiem rocznego wykorzystania energii przez Oslo lub około 1/10 norweskiej rocznej produkcji prądu.

Inicjatywa korporacyjnej odpowiedzialności ONZ już w 100 szkołach.
7 kwietnia ONZ ogłosiło, że Principles for Responsible Management Education (PRME), inicjatywa stworzona celem promowania społecznej odpowiedzialności w prywatnych przedsiębiorstwach została poparta przez ponad 100 szkół biznesowych na całym świecie. Inicjatywa została uruchomiona niespełna rok temu pod patronatem Sekretarza Generalnego Ban Ki-moona. Instytucje uczestniczące w PRME zobowiązują się do formułowania swoich misji i strategii zgodnie z wartościami ONZ takimi jak: zrównoważony rozwój, praktyki pracy i walka z korupcją.

Europejska emisja CO2 wzrosła w 2007 roku.
EurActiv informuje, że pierwsze analizy wskazują na niewielki wzrost emisji CO2 w przemysle Unii Europejskiej w 2007 roku. Fakt ten poddaje w wątpliwość zdolność bloku do wypełnienia swoich zobowiązań dotyczących redukcji CO2 na czas. Jednakże analitycy przewidują, że emisja spadnie w nadchodzących latach jak tylko Komisja zacznie zaciskać pasa w sprawie unijnej emisji dwutlenku węgla. Według wstępnej analizy Point Carbon, wzrost, o którym mowa, a który może jeszcze zostać skorygowany przez władze poszczególnych państw wyniósł 1,1%.

Raport o stanie wody na świecie – zapasy maleją, napięcia rosną.
GLOBE-Net informuje, że wraz z postępującą urbanizacją maleją zasoby wody zdatnej do picia, wykorzystywanej w rolnictwie, przemyśle czy potrzebnej do higieny osobistej. Narody na całym świecie, także te zasobne w wodę stoją w obliczu konfliktu o najważniejsze dobro na naszej planecie. Podczas ostatniego Światowego Dnia Wody ONZ ostrzegał, że do 2025 roku, jedna trzecia populacji planety (szacowanej na 9 miliardów) będzie zmuszona poszukiwać wody zdatnej do picia.

Milenijne Cele Rozwoju Narodów Zjednoczonych zagrożone.
IPS informuje, że Milenijne Cele Rozwoju Narodów Zjednoczonych, ukierunkowane przede wszystkim na zmniejszenie ubóstwa, głodu, zachorowań i analfabetyzmu w wyniku nowych zagrożeń mogą nie zostać spełnione do roku 2015. Niepowodzenia zdają się przewyższać dotychczasowe sukcesy. ONZ informuje, że szczególne zagrożenie dla osiągniętych już rezultatów stanowią rosnące w zawrotnym tempie ceny jedzenia i paliwa, którym towarzyszy wzrost kosztów transportu oraz spadek pomocy rozwojowej i niedobór pracowników sektora ochrony zdrowia.

Zielone centrum danych IBM wykorzystuje innowacyjną technologię do ogrzewania publicznego basenu.
IBM i GIB-Services zaprezentowały nowe energooszczędne „zielone” centrum danych, które mieści się w miejscu byłego bunkra wojskowego poza granicami Zurychu. Nowe centrum danych będzie oferowało pierwszy w swoim rodzaju model energetyczny, w ramach którego nastąpi wymiana ciepła pomiędzy centrum danych a miejskim basenem. Centrum danych umiejscowione w Uitikon w Szwajcarii będzie wytwarzało maksymalnie 2,800 megawatów energii rocznie – taka ilość wystarczy, aby ogrzać i zaopatrzyć w ciepłą wodę 80 gospodarstw domowych w przeciągu roku.

Wielka Brytania: Klienci mówią „nie” opodatkowaniu plastikowych torebek.
Badania przeprowadzone przez Populus dla The Times informują, że brytyjscy konsumenci zamiast płacić dodatkowe opłaty za korzystanie z plastikowych torebek woleliby, aby te zniknęły ze sklepów. Zdecydowana większość – 72 procent – wierzy, że motywacja poprzez przyznawanie nagród w systemie punktowym jest najlepszym sposobem do wywołania zmian w zachowaniu konsumentów. Ponadto badania wskazują, że klienci chcą, aby supermarkety uporały się z problemem opakowań kompleksowo, a nie skupiały się tylko na plastikowych torebkach.

Emisja CO2 mniejsza niż 0.
The International Herald Tribune informuje, że wiele przedsiębiorstw będzie musiało zredukować do zera emisję dwutlenku węgla, jeżeli chcemy, aby jego ilość w atmosferze znacznie spadła do połowy tego stulecia. Niektóre firmy mogłyby nie tylko zneutralizować własną emisję, ale ograniczyć jego ilość w atmosferze w większym stopniu. Zamiast być węglowolnym, może by tak stać się węglonegatywnym? W laboratoriach akademickich i przemysłowych, naukowcy pracują nad technologiami, które umożliwią osiągnięcie tego celu. Dla niektórych ekspertów pytaniem nie jest czy biznes będzie węglonegatywny ale kiedy to nastąpi.