Kultura i sztuka, sport oraz edukacja: wnioski z tych kategorii najwyżej ocenione przez Radę FWIL – Polskie LNG S.A.

2 grudnia 2014

Dotyczy firmy: Polskie LNG,

Powołany z inicjatywy spółki Polskie LNG Fundusz Wspierania Inicjatyw Lokalnych (FWIL) zakończył pierwszy etap wyboru najlepszych wniosków o dofinansowanie projektów w Świnoujściu i okolicach. Najwyżej ocenione przez Radę Funduszu zostały projekty z kategorii kultura i sztuka, sport oraz edukacja. Wnioski te trafią teraz jako rekomendacje do Zarządu Polskiego LNG, który jeszcze w grudniu br. podejmie finalną decyzję o przyznaniu grantów.

Fundusz, dysponujący budżetem na wspieranie ważnych inicjatyw służących rozwojowi Warszowa i całego Świnoujścia, w pierwszej edycji zgromadził aż 114 ważnych wniosków o dofinansowanie. Po weryfikacji formalno-prawnej wnioski poddano głosowaniu. Rada Funduszu najwyżej oceniła te z kategorii kultura i sztuka, sport oraz edukacja i to one mają największą szansę na otrzymanie dofinasowania.

 – Radzie Funduszu zależało, by ta pierwsza edycja była wyznacznikiem dla kolejnych, dlatego też przygotowaliśmy wnikliwy system oceny wszystkich wniosków. Oceniając je braliśmy więc pod uwagę nie tylko ich użyteczność oraz oddziaływanie społeczne, czy zgodność ze strategią Funduszu, ale i unikalność danego projektu – mówi Joanna Agatowska, przedstawicielka Miasta Świnoujście w Radzie Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych przy Polskim LNG.

– Cieszę się, że tak wiele podmiotów zdecydowało się na zgłoszenie wniosków, ale trzeba zaznaczyć, że projekty miały różny poziom. Były wnioski ambitne, które oceniało się z przyjemnością, ale były i takie, przy których miało się wrażenie, że zostały dopasowane do kwoty, a nie na odwrót. Mam nadzieję, że przyznane dofinansowanie wyznaczy poprzeczkę dla kolejnych edycji i znajdziemy w nich więcej projektów dla społeczności lokalnej, a mniej finansujących zakupy np. sprzętu RTV – mówi Piotr Piwowarczyk, przedstawiciel uczestników Dialogu Społecznego, członek Rady Funduszu. – Oczywiście są też projekty bardzo dobre. Ich rozmach i innowacyjność zachwyca. Tym bardziej, jeśli za ich organizacją stoją kreatywni młodzi ludzie z instytucji, które z pozoru wydawałyby się skostniałe – dodaje.

O tym, które z pomysłów pochodzących od lokalnej społeczności otrzymają wsparcie, przekonamy się jeszcze w grudniu br. Zgodnie z Regulaminem udzielania pomocy finansowej przez Polskie LNG S.A. ostateczną decyzję na podstawie rekomendacji Rady podejmuje bowiem Zarząd Polskiego LNG.

– Jako Rada Funduszu zarekomendowaliśmy Zarządowi wnioski, które w moim przekonaniu wyróżniała pomysłowość, wyjście poza szablon. Co ważne – rozważaliśmy także, czy dany projekt ma możliwość finansowania z innych źródeł. Jeśli okazywało się, że tak, był on niżej oceniany niż wnioski podmiotów, którym trudno zdobyć środki na zgłaszane przez siebie inicjatywy – mówi Maciej Mazur, dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej Polskiego LNG, członek Rady Funduszu.

Fundusz Wspierania Inicjatyw Lokalnych przyjmował wnioski o udzielenie pomocy finansowej w następujących obszarach: edukacja, bezpieczeństwo, ekologia, sport, kultura i sztuka.

Wstępnej oceny wniosków dokonała 26 listopada br. Rada Funduszu, w składzie: wiceprezydent Joanna Agatowska, jako przedstawicielka Miasta Świnoujście; Walerian Zegzdryn, jako przedstawiciel Władz Dzielnicy Warszów; Izabela Puławska, przedstawicielka Hufca Pracy, jako reprezentantka lokalnej instytucji zajmującej się pomocą potrzebującym; Piotr Piwowarczyk, przedstawiciel uczestników Dialogu Społecznego, wybrany w drodze głosowania przeprowadzonego na przełomie kwietnia i maja br. wśród osób zaangażowanych w sesje dialogowe i Maciej Mazur, jako przedstawiciel Spółki Polskie LNG S.A.

Maksymalne dofinansowanie dla jednego projektu wynosi 5000 złotych. Szczegóły zwycięskich projektów będą dostępne po decyzji Zarządu na stronie www.polskielng.pl.

FWIL

Powołanie Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych Polskiego LNG to efekt długotrwałej współpracy Spółki z mieszkańcami, samorządem lokalnym i wszystkimi stronami zainteresowanymi rozwojem Świnoujścia i dzielnicy Warszów. Zapowiedziany jeszcze we wrześniu 2013 roku, podczas sesji Dialogu Społecznego, ruszył po okresie intensywnych przygotowań formalnych i prawnych w czerwcu 2014 r. Celem Funduszu jest zaangażowanie partnerów społecznych  w proces decyzyjny dotyczący dofinansowania przez Polskie LNG lokalnych projektów na rzecz miasta. Opinia społeczności lokalnej dotycząca kierunków rozwoju miasta jest dla Polskiego LNG szczególnie ważna. Fundusz zapewni przejrzysty, obiektywny i niezależny podział środków na wsparcie najbardziej pożytecznych i przyszłościowych projektów.

Źródło: informacja prasowa