KUKE uczestnikiem jarmarku Fundacji Charytatywni

2 czerwca 2022

Dotyczy firmy: KUKE,

KUKE aktywnie angażuje się na rzecz wsparcia narodu ukraińskiego poprzez organizację i uczestniczenie w różnorodnych wydarzeniach i projektach. Firma wzięła udział m.in. w warszawskim jarmarku Fundacji Charytatywni.

Grupa wolontariuszy i wolontariuszek z KUKE od godz. 10.00 do 23.00 obsługiwała stoisko z ozdobami i księgarnię w ramach jarmarku Fundacji Charytatywni w Warszawie przy ul. Freta. Podczas trwania całego wydarzenia dostępna była również kawiarnia, którą pracownicy KUKE zaopatrywali w domowe wypieki.

Zebrane środki zostały przekazane Centrum św. Marcina de Pores w Fastowie w Ukrainie, które od momentu wybuchu wojny zapewnia wsparcie osobom potrzebującym.

W działania pomocowe, w ramach programu wolontariatu pracowniczego, zaangażowało się 21 pracowników KUKE.

Źródło: inf. pras.