Kto wyłoni zwycięzców 11. edycji konkursu dla dziennikarzy i ekspertów CSR?

25 lutego 2021

Forum Odpowiedzialnego Biznesu ogłosiło skład jury 11. edycji konkursu „Pióro odpowiedzialności”, w którym nagradzani są piszący na temat odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju. 

Konkurs „Pióro odpowiedzialności” kierowany jest do dziennikarzy i ekspertów, którzy w swojej pracy podejmują tematy związane z odpowiedzialnym biznesem i zrównoważonym rozwojem. Zakwalifikowane do konkursu artykuły ocenia eksperckie jury, w skład którego wchodzą przedstawiciele mediów, naukowcy oraz reprezentantka Forum Odpowiedzialnego Biznesu:

  • prof. dr hab. Janina Filek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ekspert Komisji KRASP ds. Komunikacji i Odpowiedzialności;
  • dr Ewa Jastrzębska, wykładowca Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ekspertka i trenerka w zakresie społecznej odpowiedzialności i zarządzania strategicznego;
  • Piotr Mazurkiewicz, dziennikarz „Rzeczpospolitej”, laureat ubiegłorocznego wyróżnienia w kategorii tematycznej „odpowiedzialna konsumpcja i produkcja”;
  • Paweł Oksanowicz, dziennikarz, prowadzi program „Bizon – biznes odpowiedzialny i nowoczesny” w MUZO.FM;
  • Jakub Pawłowski, dziennikarz „Dziennika Gazety Prawnej”, laureat ubiegłorocznego wyróżnienia w kategorii „artykuł prasowy – media elektroniczne i drukowane”;
  • Paweł Strawiński, dziennikarz „Forbes”, laureat ubiegłorocznego wyróżnienia w kategorii „artykuł prasowy – media elektroniczne i drukowane”;
  • Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, przewodnicząca jury konkursu.

Przebieg konkursu

W tegorocznej edycji konkursu obecne są trzy kategorie:

  • artykuł prasowy – media elektroniczne i drukowane (dziennikarz),
  • artykuł ekspercki – media elektroniczne i drukowane (ekspert),
  • artykuł tematyczny „pandemia a miejsce pracy” – media elektroniczne i drukowane (ekspert i dziennikarz).

Pandemia pokazała jaskrawo, jak ważne są fakty i możliwość dotarcia do wiarygodnych informacji. Nie przypadkiem pojawiło się pojęcie infodemii, a więc natłoku informacji, niekoniecznie prawdziwych, towarzyszących epidemii. Tym bardziej liczy się rzetelne dziennikarstwo. Trudno przecenić jego rolę w szybko zmieniającej się i coraz bardziej skomplikowanej rzeczywistości. W konkursie „Pióro odpowiedzialności” chcemy nagrodzić dziennikarzy i ekspertów CSR, którzy na co dzień starają się pokazywać ważne, aktualne, czasem trudne tematy dotyczące odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju. To przecież dotyczy każdego z nas – mówi Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, przewodnicząca jury konkursu.

W każdej z trzech kategorii (artykuł prasowy – media elektroniczne i drukowane; artykuł ekspercki – media elektroniczne i drukowane; artykuł tematyczny „pandemia a miejsce pracy” – media elektroniczne i drukowane) przyznawana jest nagroda główna lub nagroda specjalna. Decyzją jury teksty mogą zostać również nagrodzone wyróżnieniem. Autorzy nagrodzonych tekstów otrzymają statuetki lub dyplomy.

Zwycięzcy 11. edycji „Pióra odpowiedzialności” zostaną ogłoszeni w kwietniu podczas premiery 19. edycji Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”.

Konkurs dla dziennikarzy i ekspertów piszących o społecznej odpowiedzialności biznesu – „Pióro odpowiedzialności” organizowany jest od 11 lat. Jego celem jest propagowanie w mediach idei społecznej odpowiedzialności biznesu, zwiększenie zainteresowania dziennikarzy i ekspertów tematyką CSR oraz podnoszenie ich wiedzy i kompetencji w tym zakresie.

Więcej informacji o poprzednich edycjach tutaj >>

Regulamin >>

Źródło: Informacja własna