Trwa nabór do konkursu CSR/ESG Activation Excellence Awards Poland 2023

10 listopada 2023

Badania przeprowadzone przez IRCenter wskazują, że Polacy są sceptyczni wobec inicjatyw dotyczących zrównoważonego rozwoju. Często wynika to niewłaściwej komunikacji działań z zakresu ESG. Agencja badawcza ogłosiła konkurs dla firm, samorządów, NGO i instytucji na najlepsze kampanie zainspirowane działaniami w duchu ESG. Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest partnerem merytorycznym inicjatywy.

Coraz więcej polskich firm wdraża inicjatywy z zakresu zrównoważonego rozwoju, co jest efektem połączenia wielu czynników: presji ze strony klientów, pracowników i inwestorów, wymogów regulacyjnych czy chęci wzmocnienia pozytywnego wizerunku marki.

Z badania przeprowadzonego przez agencję badawczą IRCenter na grupie 1 tys. Polaków wynika, że ponad połowa z nich nie wierzy w dobre intencje firm i uważa, że ich działania na rzecz ekologii, mniejszości czy inne akcje społeczne są fikcją. 37 proc. konsumentów często nie rozumie też, co dana marka ma wspólnego z wybranym problemem społecznym. Mimo to z badania wynika, że blisko 80 proc. Polaków oczekuje od firm zaangażowania społecznego.

– W Polsce jest zapotrzebowanie na działania z zakresu zrównoważonego rozwoju, które z jednej strony wymuszają przepisy, zobowiązujące firmy do takich działań, a z drugiej – Polacy chcą o tym wiedzieć. Tylko 21 proc. uważa, że firmy powinny koncentrować się wyłącznie na swoim biznesie. Jest więc duże potencjalne zainteresowanie tym tematem – mówi Janusz Sielicki, partner w IRCenter.

Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju niosą ze sobą ryzyko, że zostaną uznane za niewiarygodne i podejmowane tylko w celu pomnożenia zysku. Często wynika to z faktu, że firmy i marki nie potrafią właściwie zakomunikować wspomnianych akcji. Według badania IRCenter, w Polsce średnio co trzeci konsument nie rozumie kampanii CSR i ESG prowadzonych przez biznes.

– Problem polega na tym, że wiele firm nie mówi o nich w ogóle albo mówi w zły sposób – taki, który jest niezrozumiały i nieatrakcyjny dla konsumenta. Często koncentrują się też wyłącznie na tym, aby pokazać, co zrobiły, a nie, co z tego wynika. Nierzadko zapominają również, że te działania służą nie tylko spełnieniu warunków, które narzuca prawodawca, ale przede wszystkim temu, żeby naprawdę wpływać na środowisko, na nasze społeczeństwo, żeby poprawiać nasze życie – mówi Janusz Sielicki.

Kampanie CSR i ESG na stałe wpisały się już w działalność wielu marek, a z najnowszego raportu Autodesku („State of Design & Make”) wynika, że podobne inicjatywy są niezbędne niemal w każdej branży. Ponad połowa (54 proc.) spośród ankietowanych 2,5 tys. organizacji wskazała, że inicjatywy w zakresie zrównoważonego rozwoju są kluczową częścią ich strategii rozwoju. Wiele z nich wskazywało też, że takie działania pozytywnie wpływają na działalność przedsiębiorstw w perspektywie zarówno krótko-, jak i długoterminowej, a w przyszłości będą odpowiadać za znaczną część ich przychodów.

W celu promowania i wyróżnienia najlepszych kampanii marketingowych i komunikacyjnych inspirowanych realnymi działaniami CSR i ESG Agencja Badawcza IRCenter, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Krajowa Izba Gospodarcza i agencja informacyjna Newseria ogłosiły konkurs „CSR / ESG Activation Excellence Awards Poland 2023”. Jest adresowany zarówno do firm, jak i organizacji pozabiznesowych, które w swojej działalności i komunikacji kierowanej zarówno do interesariuszy wewnątrz organizacji, jak i do klientów, dostawców oraz odbiorców zewnętrznych podejmują tematykę i wdrażają inicjatywy z zakresu zrównoważonego rozwoju. Nagrodą w konkursie jest tytuł Kryształowy Laudator.

– Poza biznesem działania w zakresie zrównoważonego rozwoju,  ESG i CSR podejmują też samorządy i organizacje pozarządowe. Często jest to też współpraca pomiędzy podmiotami z sektora publicznego i prywatnego. Nasz konkurs skierowany jest zatem nie tylko do firm, ale również do organizacji pozarządowych, samorządów i innych instytucji. Chcemy pokazać społeczeństwu również te działania, docenić te najlepsze – mówi Janusz Sielicki.

Konkurs na najlepszą komunikację inicjatyw CSR / ESG ma wyłonić i wyróżnić najlepsze komunikaty, a z drugiej strony pokazać, jak właściwie promować takie działania i o nich informować. Zgłoszenia konkursowe można przesyłać, rejestrując się na stronie, a następnie wypełniając formularz zgłoszeniowy i załączając informację o projekcie. Zgłoszenia zostaną poddane ocenie w badaniu opinii Polaków oraz merytorycznej ocenie zespołu ekspertów. Udział w konkursie jest szansą na sprawdzenie tego, jak działania z zakresu zrównoważonego rozwoju są odbierane przez konsumentów.

Więcej informacji o konkursie na stronie.

Źródło: inf. pras.