KPMG: Rusza akcja No printing Day

31 sierpnia 2012

Dotyczy firmy: KPMG,

Jak wynika z najnowszego raportu KPMG „Wykorzystanie papieru w przedsiębiorstwach działających w Polsce”, firmy wykorzystują miesięcznie ponad 11 milionów ryz papieru A4, co odpowiada zużyciu ponad 5,5 miliarda kartek. W przeciętnej firmie marnowanych jest ok. 8,2% wszystkich wydruków, co oznacza stratę ok. 50 kartek papieru na pracownika miesięcznie. Firma doradcza KPMG w Polsce jest inicjatorem akcji społecznej No printing Day, której celem jest zachęcenie firm, instytucji i osób prywatnych do powstrzymania się od drukowania na jeden symboliczny dzień, 5 października 2012 roku, aby w realny sposób pozytywnie wpłynąć na środowisko.

Wykorzystanie papieru w przedsiębiorstwach w Polsce

Zgodnie z wynikami raportu KPMG „Wykorzystanie papieru w przedsiębiorstwach działających w Polsce”, firmy zużywają ponad 11 milionów ryz papieru A4 miesięcznie, co oznacza wykorzystanie ok. 68 miliardów kartek papieru A4 rocznie. W przeliczeniu na pracownika przeciętna firma działająca w Polsce wykorzystuje miesięcznie 1,3 ryzy papieru A4, co daje w efekcie miesięczne wykorzystanie blisko 650 kartek na jednego pracownika i ok. 7,7 tys. kartek rocznie. Szacuje się, że w firmach zatrudniających powyżej 250 pracowników wykorzystuje się blisko 200 kartek papieru A4 na jednego pracownika miesięcznie.

Skala marnowania papieru

W przeciętnej firmie działającej w Polsce marnowanych jest ok. 8,2% wydruków, co oznacza stratę ok. 50 kartek papieru A4 na pracownika miesięcznie. Przy blisko 9 milionach zatrudnionych w firmach w Polsce, daje to ok. 464 miliony straconych kartek papieru A4 miesięcznie i ok. 5,5 miliarda straconych kartek rocznie. W mikroprzedsiębiorstwach marnuje się ok. 8% wydruków, natomiast w firmach zatrudniających powyżej 250 pracowników odsetek ten wzrasta i przekracza 13%. Ograniczenie marnotrawstwa papieru w firmach w Polsce, pozwoliłoby uratować blisko 38 tysięcy drzew miesięcznie.  

Gdyby ułożyć, dłuższym bokiem – jedna obok drugiej, wszystkie kartki papieru A4 marnowane rocznie w przedsiębiorstwach działających w Polsce, to ich łączna długość byłaby trzykrotnie większa niż odległość z Księżyca na Ziemię. Jeśli zaś ułożyć je krótszym bokiem obok siebie, wówczas ta długość byłaby ponad cztery razy większa – mówi Jerzy Kalinowski, Partner w KPMG w Polsce.

Jak wynika z raportu KPMG, do dominujących przyczyn marnowania wydruków należy zaliczyć drukowanie jednostronne zamiast dwustronnego (54% wskazań respondentów), wymogi administracyjne (48%) oraz niepotrzebne drukowanie dokumentów roboczych (42%). W badanych firmach, wciąż mniej niż połowa (45%) procedur administracyjno-biurowych realizowana jest całkowicie elektronicznie lub bez konieczności wykorzystania papieru.

Sposoby oszczędzania papieru stosowane w firmach

Najpopularniejszym sposobem oszczędzania wydruków jest standardowe ustawienie drukarek
w oszczędnościowym trybie wykorzystania tonera/tuszu (71% wskazań respondentów), standardowe ustawienie druku dwustronnego (41%) oraz standardowe korzystanie z papieru ekologicznego (32%).

Jak wynika z raportu KPMG, ponad połowa przedsiębiorstw działających w Polsce w ogóle nie monitoruje kosztów wydruku dokumentów.

Działania proekologiczne

W zbadanych przez KPMG firmach blisko połowa (45%) procedur administracyjno-biurowych realizowana jest całkowicie elektronicznie lub bez konieczności wykorzystania papieru. Najczęściej procedury te realizują w ten sposób mikroprzedsiębiorstwa (45,6%) oraz duże firmy (43,9%), chociaż charakter ich realizacji jest odmienny. W mikroprzedsiębiorstwach stosunkowo wiele procedur przeprowadzanych jest bez użycia papieru – w sposób słowny. Natomiast w największych firmach realizacja procedur administracyjno-biurowych odbywa się raczej elektronicznie, co także ogranicza wykorzystanie papieru. Pod względem struktury branżowej największą oszczędnością papieru wykazują się przedsiębiorstwa usługowe, w których ok. 45% procedur odbywa się bez wykorzystania papieru, oraz handlowe (43,4%).

Przedsiębiorstwa działające w Polsce coraz częściej prowadzą działania z zakresu ochrony środowiska, rozumiejąc znaczenie ekologii oraz jej wpływ na najbliższe środowisko. Prawie 75% ankietowanych firm prowadzi działania na rzecz oszczędzania światła poprzez m.in. umieszczanie przy wyłącznikach informacji przypominających o korzyściach z oszczędzania energii elektrycznej, a 2/3 przedsiębiorstw prowadzi działania na rzecz oszczędzania wody. Stosunkowo często prowadzone są także działania na rzecz ograniczenia używania jednorazowych opakowań. Wyniki raportu KPMG potwierdzają, że nadal bardzo rzadko firmy prowadzą wolontariat pracowniczy. Jak wynika z deklaracji przedsiębiorstw, tylko co dziesiąta z nich podjęła jakiekolwiek inicjatywy z tego zakresu. Mimo że ponad 75% ankietowanych przedsiębiorstw zbiera makulaturę lub stosuje segregację odpadów papierowych, to wciąż co trzecia firma nie ma opracowanej polityki zarządzania odpadami.

Akcja społeczno-ekologiczna No printing Day

Firma doradcza KPMG w Polsce jest inicjatorem akcji społecznej No printing Day, której celem jest zachęcenie firm, instytucji i osób prywatnych na całym świecie do powstrzymania się od drukowania na jeden symboliczny dzień – co roku w każdy pierwszy piątek października. Celem akcji No printing Day jest zwrócenie uwagi na to, że każda osoba indywidualna, jak i prawna poprzez proste codzienne działania może się przyczynić do znaczącego ograniczenia wycinki lasów i w ten sposób istotnie wpłynąć na otaczającą nas przyrodę.

Zdajemy sobie sprawę, że papier odgrywa ważną rolę, szczególnie w sektorze nauki i kultury.
W KPMG drukujemy dużo i pomimo chęci ograniczenia wydruków, część materiałów nie może zostać przygotowana tylko w formie elektronicznej. Celem naszej akcji nie jest walka z używaniem papieru w ogóle, ale promowanie racjonalnego jego zużycia. Wierzymy, że jeżeli my możemy wyłączyć nasze drukarki na jeden dzień w roku, to może tak postąpić wiele innych firm w Polsce i na świecie. Gestem niewymagającym wielkiego wysiłku przyczynimy się do ochrony środowiska. Jeden dzień bez drukowania uratuje nie jeden las. Jak wielki las, obliczymy po zakończeniu akcji i proporcjonalnie do jej efektów posadzimy nowe drzewa
– mówi Magdalena Maruszczak, Szef zespołu ds. marketingu i komunikacji w KPMG w Polsce.

Udział w akcji jest bezpłatny, a dołączyć do niej można w dwojaki sposób. Firmy i instytucje mogą przyłączyć się do akcji za pośrednictwem strony NoPrintingDay.pl, a osoby indywidualne na portalu Facebook.

Więcej informacji o akcji na stronie NoPrintingDay.pl.

Źródło: Materiały prasowe