KPMG opublikowało wyniki badania nad raportowaniem CSR

15 listopada 2017

Dotyczy firmy: KPMG,

KPMG, partner strategiczny Forum Odpowiedzialnego Biznesu, opublikował wyniki badania poświęconego raportowaniu (corporate responsibility reporting). W tym roku specjaliści z KPMG zbadali działania z zakresu raportowania CSR i równoważonego rozwoju, wśród 4 900 firm z 49 krajów i regionów.

Badanie zawiera szczegółowe spojrzenie na globalne trendy w raportowaniu, przede wszystkim niefinansowym, dla liderów biznesu, zarządów firm i specjalistów ds. zrównoważonego rozwoju i CSR. Publikacja ma być źródłem wiedzy dla specjalistów oceniających i przygotowujących sprawozdania i raporty CSR/zrównoważonego rozwoju organizacji. Badanie służy również jako przewodnik dla inwestorów, menedżerów aktywów i agencji ratingowych, którzy obecnie oceniają kwestie środowiskowe, społeczne i zarządcze (ESG) w ocenie ich wyników i ryzyka.

>> POBIERZ: „The Road ahead” KPMG (ENG)

Raport opiera się na wynikach kilkumiesięcznych badań, podczas których specjaliści firmy KPMG przeanalizowali tysiące finansowych oraz niefinansowych raportów firm i stron internetowych. Biorąc pod uwagę liczbę firm i rynków biorących udział w badaniu można przypuszczać, że ​​jest to obecnie jeden z najbardziej wszechstronnych dostępnych badań nad raportowaniem.

W tym roku badanie spotkało się z czterema głównymi trendami w raportowaniu CR:

– Sprawozdawczość dotycząca ryzyka finansowego związanego z klimatem

– Sprawozdawczość na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG)

– Sprawozdawczość dotycząca praw człowieka

– Sprawozdawczość w zakresie celów redukcji emisji

źródło: materiały firmy, tłumaczenie własne