Konsultacje publiczne Wytycznych OECD dot. sektora wydobywczego

30 kwietnia 2015

OECD ogłosiła publiczne konsultacje projektu dokumentu pt. „Wytyczne OECD dot. kwestii należytej staranności (due diligence) odnośnie zaangażowania kluczowych interesariuszy w sektorze wydobywczym”.

Wytyczne przeznaczone są przede wszystkim dla personelu naziemnego lub pozostałego personelu przedsiębiorstw wydobywczych, które wchodzą w kontakt ze społecznościami lokalnymi i innymi zainteresowanymi stronami lub w przypadku większych przedsiębiorstw, pracowników odpowiedzialnych za działania na rzecz angażowania interesariuszy. Wytyczne obejmują również zalecenia dla kadry kierowniczej sektora wydobywczego.

Za przedsiębiorstwa sektora wydobywczego w myśl autorów opracowania uważane są przedsiębiorstwa prowadzące badania, rozwój, wydobycie, przetwarzanie, transport i /lub przechowywanie ropy, gazu i minerałów.

Wytyczne nie tworzą nowych standardów.
Odnoszą się do już istniejących standardów, ich celem jest pomóc przedsiębiorstwom wdrażać je z należytą starannością. OECD zaprasza do publicznych konsultacji projektu Wytycznych do 5 czerwca 2015 r.

Szczegóły odnośnie konsultacji wraz z tekstem Wytycznych na stronie: http://mneguidelines.oecd.org/public-consultation-oecd-guidance-extractives-sector-stakeholder-engagement.htm

Źródło: Ministerstwo Gospodarki