Konsultacje społeczne – implementacja dyrektywy

Ta informacje została zamieszczona w portalu powyżej 8 lat temu.
Dane w niej opisane i stan prawny, na który się powołuje, mogły się zdezaktualizować.
22 kwietnia 2016

Forum Odpowiedzialnego Biznesu zostało zaproszone do zgłaszania ewentualnych uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości (www.rcl.gov.pl – nr UC 46). Celem nowelizacji ustawy jest implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności.

W związku z tym zapraszamy przedstawicieli firm i grup kapitałowych (jednostek zainteresowania publicznego, w tym spółek giełdowych), które podlegają Dyrektywie, a także zainteresowanych tematem Partnerów FOB na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 27 kwietnia (środa) w godz. 10:00-12:00 w Warszawie. Miejsce spotkania zostanie niebawem potwierdzone. 

Jeśli nie mają Państwo możliwości udziału w spotkaniu, a chcą Państwo zabrać głos, uprzejmie prosimy o przesłanie swoich uwag wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji do 28 kwietnia.

Stanowisko FOB w sprawie projektu ustawy powinno zostać przedstawione do 3 maja br., dlatego bardzo prosimy o dotrzymanie wskazanego terminu, to jest 28 kwietnia 2016 roku.