Konsultacje on-line na temat wolontariatu pracowniczego

15 listopada 2022

Forum Odpowiedzialnego Biznesu zaprasza na konsultacje on-line na temat wolontariatu pracowniczego: 16 listopada, godz. 14:00-16:00.

Konsultacje skierowane są do osób koordynujących działania wolontariatu pracowniczego lub chcące rozwijać się zawodowo w tym kierunku, niezależnie od sektora, który reprezentują. Podczas konsultacji będzie można na żywo zadawać pytania doświadczonym koordynatorom wolontariatu pracowniczego z firm partnerskich FOB.

Czas i miejsce

Konsultacje odbędą się 16.11 w godzinach od 14:00 do 16:00. Można uczestniczyć tylko w części konsultacji.

Konsultacje odbędą się w platformie MS Teams.

Uczestniczenie

Warunkiem otrzymania linku do rejestracji jest zgłoszenie się do projektu „Od akcyjnego zaangażowania do aktywnego obywatelstwa – rozwój wolontariatu pracowniczego w Polsce”. Zgłoszenie i uczestniczenie w projekcie jest bezpłatne.

Więcej informacji o projekcie i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie odpowiedzialnybiznes.pl/wolontariat/.

Eksperci_tki

Po stronie eksperckiej na pytania odpowiadać będą

 • Maria Gawlikowska – Ekspertka ds. projektów społecznych, BNP Paribas Bank Polska
 • Marta Kukowska – Koordynator ds. ESG & komunikacji, Stena Recycling
 • Małgorzata Michalczyk – Director Administration, Colliers
 • Małgorzata Twardowska – IN GREMIO Training Consultancy CSR, współpracujące z Colliers w zakresie organizacji projektów CSR
 • Magdalena Wolska – Dyrektor Biura, Fundacja PZU

Moderacja

 • Karol Krzyczkowski – Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Inne zasoby wiedzy o wolontariacie pracowniczym

Otwarta baza wiedzy projektu „Od akcyjnego zaangażowania do aktywnego obywatelstwa – rozwój wolontariatu pracowniczego w Polsce”, w której znajduje się:

 • podsumowanie warsztatów: „Jestem koordynatorem wolontariatu pracowniczego”
 • zapis webianrium: „Co rozumiemy przez wolontariat i dlaczego trudno jest mówić o wolontariacie?”
 • zapis webianrium: „Budowanie partnerstw z organizacjami społecznymi”
 • zapis webianrium: „Promowanie wolontariatu i aktywności społecznych wśród pracowników”
 • podsumowanie konsultacji on-line
 • zapis webianrium: „Róbmy razem dobro, czyli e-wolontariat pracowniczy od podstaw”
 • zapis webinarium: „Ewaluacja wolontariatu pracowniczego i wykorzystanie danych w raportowaniu pozafinansowym”
 • zapis webinarium: „Karta Zasad Wolontariatu Pracowniczego” i „Karta Etyczna Wolontariusza” – czym są jak działają oddolne regulacje wolontariatu

Aktualizowana infografika z dostępem do wszystkich kluczowych dokumentów na temat organizacji i zarządzania wolontariatem: https://odpowiedzialnybiznes.pl/infografiki/ivd2021/

Publikacje na temat wolontariatu i wolontariatu pracowniczego w bibliotece portalu odpowiedzialnybiznes.pl: https://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/?area=3207

Dobre praktyki firm w zakresie wolontariatu pracowniczego i współpracy ze społecznościami lokalnymi: https://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/

Webinarium realizowane jest w ramach projektu „Od akcyjnego zaangażowania do aktywnego obywatelstwa – rozwój wolontariatu pracowniczego w Polsce”.