KonkursES: Ruszył internetowy plebiscyt na Nagrodę Publiczności

30 października 2015

W piątej edycji Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku im. Jacka Kuronia o nagrodę internautów walczy 25 finalistów z całej Polski. Portal odpowiedzialnybiznes.pl patronuje wydarzeniu.

Na miesiąc przed ogłoszeniem wyników piątej edycji Konkursu tradycyjnie ruszyło internetowe głosowanie na Nagrodę Publiczności. Po zapoznaniu się z krótkimi opisami działalności finalistów, każdy internauta może oddać swój głos na wybrane przedsiębiorstwo. Laureat Nagrody Publiczności otrzyma pamiątkową statuetkę.  Głosowanie na Nagrodę Publiczności trwać będzie do 16.11. (poniedziałek)

Wszyscy finaliści Konkursu mają także szansę otrzymać nagrody finansowe: Nagrodę Główną Fundacji Crédit Coopératif (30 tys. zł) – za najsprawniejsze łączenie działalności rynkowej z realizacją celów społecznych, Nagrodę Fundacji BGK „Pomysł na Rozwój” (15 tys. zł) – za innowacyjną koncepcję na działania społeczne przy wykorzystaniu mechanizmów ekonomii społecznej, Nagrodę Laureatów (10 tys. zł) – przyznawaną przez zwycięzców poprzednich edycji Konkursu, Nagrodę ANG (3 tys. zł) – za sprawne działania marketingowe oraz Wyróżnienie PwC (5 tys. zł) za trwałe i konsekwentne działania i Wyróżnienie TISE (1,5 tys. zł) dla każdego finalisty, który nie zdobędzie innej nagrody finansowej.

O przyznaniu nagród zadecyduje Rada Konkursu, w skład której wchodzą m.in. Henryk Wujec, Zbigniew Gajewski, Włodzimierz Grudziński oraz przedstawiciele Partnerów Strategicznych Konkursu: Adrianna Lepka (BGK), Małgorzata Marek (PwC), Artur Nowak-Gocławski (SDK ANG), Karol Sachs (FCC), Joanna Wardzińska (TISE).

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w trakcie Dni Ekonomii Społecznej, 17 listopada 2015 r. w Warszawie.