Agata Nowakowska – studentka III roku zarządzania z Lublina laureatką Konkursu wiedzy o CSR

15 czerwca 2016

W piątek 10.06.2016 r. odbył się Finał Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o CSR kierowanego do studentów i licealistów. Konkurs składał się z trzech etapów: online, regionalnego oraz prezentacji finalistów. Organizatorem konkursu było Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Partnerem konkursu była firma Polpharma.

image005

Celem Konkursu CSR co roku jest upowszechnianie idei społecznej odpowiedzialności biznesu oraz wspieranie osób, które są zainteresowane pogłębianiem wiedzy na ten temat. W Konkursie CSR mogą brać udział studenci i licealiści którzy nie ukończyli 26 roku życia.

Konkurs CSR mobilizuje do lepszego zrozumienia idei CSR. Dotyczy zagadnień teoretycznych jak i praktycznych – daje możliwość poznania dobrych praktyk z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu największych firm w Polsce.

Z roku na rok ta inicjatywa cieszy się rosnącym zainteresowaniem. W tym roku drugi etap przeprowadzony został w siedmiu miastach Polski: Wrocławiu, Krakowie, Gdańsku, Warszawie, Lublinie, Katowicach oraz Poznaniu. Do Finału zaproszonych zostało pięciu najlepszych uczestników, których zadaniem było przygotowanie prezentacji na podstawie jednego z zaproponowanych zagadnień:

  • Odpowiedzialność społeczna uczelni wyższych – w czym się przejawia, jak ją wdrażać?
  • Chwalić się, czy się nie chwalić? Jak powinna wyglądać komunikacja o działaniach z zakresu CSR?
  • Zrównoważony łańcuch dostaw – czym jest, jak go wdrażać w firmach?
  • Jak Cele Zrównoważonego Rozwoju mogą wpłynąć na strategie CSR w biznesie?

Poziom prezentacji finalistów był bardzo wysoki, a interpretacje tematów niezwykle inspirujące. Najlepsza okazała się Agata Nowakowska – studentka III roku zarządzania z Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, która nie tylko dokonała dokładnej analizy tematu „Chwalić się, czy się nie chwalić? Jak powinna wyglądać komunikacja o działaniach z zakresu CSR?”, ale podjęła się również przeprowadzenia mikro badań na potrzeby Konkursu.

W skład Jury Konkursu wiedzy o CSR 2016 weszli przedstawiciele różnorodnych środowisk:

  • przedstawicielka biznesu – Magdalena Rzeszotalska (Polpharma),
  • przedstawicielka administracji rządowej – Katarzyna Szulc (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego),
  • przedstawiciel trzeciego sektora – Marcin Grzybek (Forum Odpowiedzialnego Biznesu),
  • reprezentantka środowiska studenckiego – Monika Szewczyk (najaktywniejsza Ambasadorka XIII edycji Ligi Odpowiedzialnego Biznesu),
  • przedstawicielka środowiska akademickiego – dr Agata Rudnicka (Uniwersytet Łódzki).