Konkurs Raporty Społecznie – po raz dziewiąty

16 września 2015

Rozpoczęła się 9. edycja Konkursu Raporty Społeczne skierowanego do firm, które publikują sprawozdania dotyczące swoich działań z zakresu CSR, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i zaangażowania społecznego. Nabór zgłoszeń trwa do końca października. Raporty wystarczy zgłosić na stronie www.raportyspoleczne.pl.

Już od 2007 roku w ramach konkursu Raporty Społeczne przyznawane są nagrody firmom, które przygotowują najlepsze sprawozdania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Konkurs potwierdza obserwację, że raportowanie społeczne powoli staje się trendem w polskim biznesie. Coraz więcej firm dostrzega korzyści, jakie daje przygotowywanie sprawozdań pozafinansowych. Raporty, które w transparentny sposób prezentują obraz zarządzania i odpowiedzialnego prowadzenia działalności gospodarczej, pozwalają firmom zwiększyć swoją wiarygodność i zaufanie u inwestorów i interesariuszy. Dzięki sprawozdawczości pozafinansowej przedsiębiorstwa mogą zaprezentować, jak w swojej działalności odpowiadają na potrzeby otoczenia oraz uwzględniają interes społeczeństwa i środowiska.

– W poprzednich edycjach konkursu najwięcej raportów zgłosiły firmy z branży spożywczej, finansowej, surowcowej oraz energetycznej. Czy w tym roku będzie podobnie? Dowiemy się wkrótce. Niezmiernie jednak cieszy nas, że coraz więcej raportów uwzględnia strategiczne ujęcie CSR. Mamy nadzieję, że w tym roku firmy nas pozytywnie zaskoczą i że wśród nadsyłanych sprawozdań znajdzie się jeszcze więcej raportów przygotowanych zgodnie z uznanymi na świecie wytycznymi sprawozdania informacji niefinansowych – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Udział w konkursie jest bezpłatny, wystarczy zgłosić sprawozdanie obejmujące rok 2014 przez formularz dostępny na stronie internetowej konkursu WWW.RAPORTYSPOLECZNE.PL do 31 października.

Celem konkursu jest szerzenie idei raportowania pozafinansowego i pokazanie dobrych praktyk w tym zakresie. Jury wyróżni firmy, które podejmują dialog z interesariuszami i w sposób jasny, przejrzysty i wiarygodny prezentują swoje dokonania w publikowanych raportach.

Współorganizatorami konkursu są Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz firmy Deloitte i SGS Polska.