Konkurs Napęd Nowej Ery zyskał nowych partnerów

19 lipca 2013

Dotyczy firmy: Orlen,

Polska Akademia Nauk oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju objęły honorowym patronatem drugą edycję ogólnopolskiego konkursu Napęd Nowej Ery.

Konkurs ogłosiły Spółka ORLEN GAZ i Politechnika Warszawska. Do udziału w rywalizacji zaprosiły studentów, dyplomantów, wynalazców, pracowników naukowych uczelni i instytutów oraz zespoły projektowe. Najlepsi zdobędą tytuł Odkrycia Nowej Ery w trzech podkategoriach: praca magisterska, praca doktorska, projekt naukowo-badawczy/wynalazek. Wyróżnione projekty otrzymają granty oraz nagrody rzeczowe o łącznej wartości 25 000 zł. Pierwsze konkursowe wnioski już wpłynęły. Jest wśród nich m.in. instalacja do wytwarzania wodoru z LPG.

Ogłoszoną w czerwcu II edycję konkursu Napęd Nowej Ery wspierają organizacje związane z rynkiem paliwowym: Polska Organizacja Gazu Płynnego, Instytut Nafty i Gazu, The World LP Gas Association, LPG Exceptional Energy oraz media naukowe, studenckie i branżowe: serwis PAP Nauka w Polsce, Akademickie Radio Kampus, portale gazeo.pl i e-petrol.pl.

W lipcu konkurs Napęd Nowej Ery objęli honorowym patronatem prof. Michał Kleiber, prezes Polskiej Akademii Nauk oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Do partnerów medialnych dołączyła redakcja magazynu Czas na Gaz.

Zgłoszenia konkursowe będą przyjmowane do 11 października br. za pośrednictwem strony www.napednowejery.pl. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Napęd Nowej Ery to inicjatywa non-profit firmowana przez ekspertów i dziennikarzy. Jej celem jest poszerzanie wiedzy eksperckiej branży, zachęcenie do poszukiwania nowych rozwiązań dla LPG oraz zerwanie ze stereotypowym postrzeganiem gazu płynnego jako paliwa do używanych aut. Druga edycja przedsięwzięcia promuje również polskich naukowców.

Prace naukowo-badawcze i ich zastosowania w przemyśle to podstawa rozwoju innowacyjności, a wyselekcjonowanie oraz promocja tych najlepszych, z branży LPG, pozwoli niewątpliwie na bardziej intensywny rozwój sektora gazu płynnego w Polsce. Z przyjemnością przyjąłem również informację, iż tegoroczny konkurs skierowany jest głównie do środowisk akademickich i naukowych. Wsparcie naszych najbardziej uzdolnionych, młodych naukowców przyniesie nie tylko korzyści branży LPG, ale również szansę dalszego rozwoju wyróżnionym wynalazcom.

Więcej informacji oraz Regulamin konkursu znajduje się na stronie www.napednowejery.pl

źródło: informacja prasowa