Konkurs Innowator Mazowsza

11 września 2017

Dotyczy firmy: Orange Polska,

Młodzi naukowcy i innowatorzy z województwa mazowieckiego mogą się zgłaszać do konkursu Innowator Mazowsza. Nagroda główna dla najlepszej innowacyjnej firmy wynosi w tej edycji 25 tys. zł, a dla naukowca 15 tys. zł. Innowator Mazowsza to konkurs promujący nowatorskie rozwiązania w biznesie i nauce na Mazowszu. Orange Polska, partner strategiczny Forum Odpowiedzialnego Biznesu, jest partnerem tego przedsięwzięcia.

Konkurs skierowany jest do dwóch grup: mazowieckich przedsiębiorców oferujących najbardziej innowacyjne produkty lub usługi, stosujących nowoczesne rozwiązania technologiczne, organizacyjne i marketingowe. Adresowany jest także do młodych, twórczo myślących, kreatywnych naukowców, których prace doktorskie zawierają innowacyjne rozwiązania nadające się do zastosowania w praktyce gospodarczej.

O nagrody można ubiegać się w dwóch kategoriach, Młoda Innowacyjna Firma  i Innowacyjny Młody Naukowiec.

W pierwszej z kategorii nagradzani są mazowieccy przedsiębiorcy oferujący najbardziej innowacyjne produkty lub usługi. Powinni oni stosować nowoczesne rozwiązania technologiczne, organizacyjne i marketingowe. W tej kategorii pierwsze miejsce to 25 tys. zł, a kolejne miejsca to 15 tys. zł i 10 tys. zł. Zgłaszający się do konkursu przedsiębiorcy muszą prowadzić na Mazowszu firmę z sektora małych i średnich przedsiębiorstw istniejącą nie dłużej niż 10 lat. W ocenie brane są pod uwagę nowe produkty lub usługi, nowoczesne rozwiązania technologiczne, organizacyjne i marketingowe w codziennej praktyce biznesowej, ale co ważne – stosowane nie dłużej niż 5 lat.

W drugiej z kategorii nagradzani są młodzi, twórczo myślący, kreatywni naukowcy z Mazowsza w wieku do 39 lat, z zakończonym przewodem doktorskim lub stopniem doktora uzyskanym w ciągu ostatnich 3 lat. Powinni oni w swojej pracy doktorskiej zawrzeć innowacyjne rozwiązania nadające się do zastosowania w praktyce gospodarczej. W tej kategorii pierwsze miejsce to 15 tys. zł, drugie 12,5 tys. zł, a trzecie to 10 tys. zł.

Termin składania wniosków upływa 25 września 2017 r.

Szczegółowe informacje na temat zasad Konkursu, regulaminu oraz wzory formularzy odpowiednich dla poszczególnych kategorii dostępne są tutaj.

źródło: Nauka w Polsce i Orange Polska