Konkurs grantowy IBM

29 stycznia 2009

Dotyczy firmy: IBM Polska,

1 lutego 2009 firma IBM Polska rozpoczyna przyjmowanie aplikacji do programu Reading Companion. Wybranym organizacjom IBM przekaże program (dostęp do platformy) do nauki języka angielskiego on-line dla dzieci i osób dorosłych.Celem programu Reading Companion jest poprawa umiejętności w zakresie czytania i mówienia w języku angielskim osób rozpoczynających naukę języka angielskiego. Program oparty jest na nowoczesnej technologii firmy IBM służącej do rozpoznawania głosu.Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem programu służą nauce czytania w języku angielskim i są rekomendowane jako uzpełnienie tradycyjnej formy nauczania języka. Program zawiera również narzędzie umożliwiające nauczycielowi budowanie nowych książek/ćwiczeń. Beneficjenci programu otrzymają wsparcie ekspertów oraz zostaną włączeni w międzynarodową sieć.

Formularze aplikacyjne, opisujące sposób wykorzystania programu, wypełnione w języku angielskim (lub polskim za zgodą IBM) należy przesyłać elektronicznie na adres: dorota.gorecka@pl.ibm.com

Zgłoszenia będą rozpatrywane na bieżąco i przyjmowane do 31 marca 2009 r.

Źródło: NGO.pl, IMB Polska