Konferencja SGH „ESG – zrównoważona transformacja”

4 października 2023

Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji zaprasza w dniach 12-13 października 2023 r. do udziału w konferencji naukowej ESG – Zrównoważona transformacja gospodarki, samorządów i rynków finansowych – trendy, wyzwania i najlepsze praktyki. Patronem konferencji jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Gospodarka i rynki stoją aktualnie przed licznymi wyzwaniami związanymi z transformacją ukierunkowaną na zrównoważony rozwój. W naszej opinii skala i zasięg tych zmian będą miały kluczowe znaczenie dla wszystkich podmiotów – tak przedsiębiorstw, jak i uczestników rynków finansowych, rynków nieruchomości, a także instytucji sektora samorządowego, niezależnie od branży, regionu geograficznego czy skali działania.

Jest to pierwsze tego typu wydarzenie w Polsce, integrujące podmioty rynkowe i pozarynkowe wokół kwestii związanych ze zmieniającymi się oczekiwaniami społecznymi i uregulowaniami prawnymi ukierunkowanymi na zrównoważony rozwój. W tym kontekście chcemy zwrócić uwagę na wyzwania związane z raportowaniem niefinansowym, taksonomią, wyceną aktywów, dostępnością i kosztem kapitału czy ze zmianami w podejściu do zarządzania łańcuchem dostaw.

Zaproszenie kierowane jest do przedstawicieli wiodących ośrodków akademickich, przedsiębiorstw, władz państwowych i samorządowych, organizacji branżowych oraz firm doradztwa biznesowego. W ten sposób organizatorzy chcą utworzyć forum do prezentacji wyników badań naukowych oraz do wymiany opinii i doświadczeń w zakresie trendów, wyzwań i najlepszych praktyk związanych z transformacją ESG.

13 października dr Daniel Kiewra, główny ekspert ds. klimatu i energii Forum Odpowiedzialnego Biznesu, weźmie udział w panelu o komunikacji transformacji ESG.

Szczegółowy program tutaj >>