Zapraszamy na Konferencję „Raporty Społeczne 2015”

23 listopada 2015

Forum Odpowiedzialnego Biznesu wraz z firmą Deloitte oraz SGS serdecznie zapraszają na konferencję „Raporty Społeczne 2015” podsumowującą tegoroczną edycję konkursu na najlepiej sporządzone raporty z zakresu CSR.

Wydarzenie odbędzie się 7 grudnia 2015 roku w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych (wejście od Al. Jerozolimskich). Liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia uczestnictwa tylko do 4 grudnia 2015 roku (włącznie) do godziny 23:59. Szczegółowy program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie konferencji.

Od 2007 roku w ramach konkursu Raporty Społeczne przyznawane są nagrody firmom, które przygotowują najlepsze sprawozdania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Konkurs potwierdza obserwację, że raportowanie społeczne powoli staje się trendem w polskim biznesie.

Coraz więcej firm dostrzega korzyści, jakie daje przygotowywanie sprawozdań pozafinansowych. Raporty, które w transparentny sposób prezentują obraz zarządzania i odpowiedzialnego prowadzenia działalności gospodarczej, pozwalają firmom zwiększyć swoją wiarygodność i zaufanie u inwestorów i interesariuszy. Dzięki sprawozdawczości pozafinansowej przedsiębiorstwa mogą zaprezentować, jak w swojej działalności odpowiadają na potrzeby otoczenia oraz uwzględniają interes społeczeństwa i środowiska.

– W poprzednich edycjach konkursu najwięcej raportów zgłosiły firmy z branży spożywczej, finansowej, surowcowej oraz energetycznej. Czy w tym roku będzie podobnie? Dowiemy się wkrótce. Niezmiernie jednak cieszy nas, że coraz więcej raportów uwzględnia strategiczne ujęcie CSR. Mamy nadzieję, że w tym roku firmy nas pozytywnie zaskoczą i że wśród nadsyłanych sprawozdań znajdzie się jeszcze więcej raportów przygotowanych zgodnie z uznanymi na świecie wytycznymi sprawozdania informacji niefinansowych – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

W obecnej edycji konkursu Raporty Społeczne, wciąż trwa głosowanie internautów. Głosy na swoich faworytów do nagrody można oddawać do 2 grudnia przez formularz dostępny na stronie http://raportyspoleczne.pl/

Głosowanie internautów jest oddaniem decyzji szerokiemu gronu interesariuszy firm, którzy takie raporty przygotowali. W ten sposób mogą oni wyrazić swoje poparcie dla podejmowanych przez nie działań. Ta kategoria, ale i w ogóle cały konkurs, stwarza również okazję do budowania większej świadomości konsumenckiej i znaczenia transparentności w biznesie. Nie tylko promuje dokonania firm w zakresie społecznej odpowiedzialności, ale i umożliwia ich porównanie. Przygotowanie dobrego raportu wymaga sporo pracy i dużego zaangażowania. Warto to docenić oddając swój głos na konkretny raportkontynuuje Marzena Strzelczak.

Do 9. edycji konkursu Raporty Społeczne zostało zgłoszonych 37 raportów. Pełne zestawienie sprawozdań znajduje się w bibliotece raportów. Celem konkursu jest szerzenie idei raportowania pozafinansowego i pokazanie dobrych praktyk w tym zakresie. Jury wyróżni firmy, które podejmują dialog z interesariuszami i w sposób jasny, przejrzysty i wiarygodny prezentują swoje dokonania w publikowanych raportach.

Partner konferencji: Giełda Papierów Wartościowych

Organizatorzy: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Deloitte, SGS Polska

Patroni: Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Gospodarki, Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie  Emitentów Giełdowych

Patroni medialni: CR Navigator, eGospodarka.pl, kampaniespoleczne.pl, PAP Biznes, PRoto.pl

loga na www