Konferencja „Czas na ESG!”

24 czerwca 2022

Dotyczy firmy: Allegro, Amica, BNP Paribas Bank Polska, CCC, Grupa Raben, ING Bank Śląski, Jeronimo Martins Polska, PKN Orlen,

28-29 września br. w Centrum Konferencyjnym ADN w Warszawie odbędzie się konferencja „Czas na ESG!”, w ramach której Marzena Strzelczak, prezeska zarządu i dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, opowie o wyzwaniach tworzenia inkluzywnej organizacji. Wydarzenie zostało objęte patronatem FOB. 

Program obejmuje sesje wspólne i równoległe ścieżki tematyczne skupione wokół tematów, tj.: taksonomia, raportowanie, ochrona środowiska, ślad węglowy, działania społeczne.

Goście oraz gościnie poruszą kluczowe dla społecznej odpowiedzialności biznesu zagadnienia:

  • Od CSR do ESG – kierunek i trendy w strategiach zrównoważonego rozwoju.
  • Wdrażanie strategii ESG w warunkach nowych okoliczności.
  • Jak przygotować firmę do raportowania niefinansowego?
  • Podróż do zrównoważonego rozwoju – Case studies firm.
  • Ochrona środowiska w strategii i praktyce.
  • O etycznych wyzwaniach społecznej odpowiedzialności biznesu.
  • Wpływ ESG na rynek Private Equity i Venture Capital oraz sektor finansowy.

Uczestnicy konferencji będą mogli wziąć udział w dyskusjach panelowych, jak również w prelekcjach opartych o analizę case studies. Dobre praktyki i branżowe rozwiązania przedstawią m.in. przedstawiciele_ki partnerów strategicznych Forum Odpowiedzialnego Biznesu:  Allegro, Amica Group, BNP Paribas Polska, Grupa CCC, ING Bank Śląski, Jeronimo Martins Polska, PKN Orlen, Raben Group.

Szczegółowe informacje na temat programu są dostępne na stronie.