Konferencja Champions 12.3 – Organizacja Narodów Zjednoczonych wskazuje Tesco jako lidera w zakresie walki z marnowaniem żywności

24 września 2020

Dotyczy firmy: Tesco Polska,

Aż jedna trzecia produktów spożywczych marnuje się każdego roku na całym świecie. Organizacja Narodów Zjednoczonych dąży do tego, aby do 2030 roku, przy współpracy przedsiębiorców sektora spożywczego, zmniejszyć o połowę ilość marnowanej żywności. Tesco pokazuje, że przy odpowiednim podejściu, realizacja założonych planów jest możliwa. Firma, w swoich operacjach na terenie Europy Środkowej, na 10 lat przed założonym terminem, zredukowała ilość marnowanej żywności o ponad połowę i nie zwalnia tempa – zaprasza do współpracy swoich dostawców.

Nowy raport roczny koalicji Champions 12.3, czyli koalicji zrzeszającej przedsiębiorstwa z branży spożywczej, pokazuje, że na 10 lat przed założonym terminem osiągnięcia celu 12.3 do 2030 roku – redukcji ilości marnowanej żywności o ponad połowę, świat daleki jest od jego realizacji. Sytuację dodatkowo utrudnia trwająca pandemia COVID-19. Według raportu, aby osiągnąć zakładany cel, w działania powinno zaangażować się kolejne rządy państw i firmy, które zobowiążą się do wprowadzenia w życie planu opartego na trzech prostych zasadach „Ustalenia celu – Mierzenia efektów – Działania” (ang. Target- Measure – Act”) i regularnego publikowania danych o marnowanej żywności. Raport wskazuje jednoznacznie, że to rozwiązanie sprawdziło się w przypadku Tesco.

Naszą największą troską jest maksymalne wykorzystanie potencjału produktów i nie wyrzucanie tych, które nadają się do spożycia, dlatego wdrożyliśmy szereg rozwiązań, by ograniczać to zjawisko. Wyniki, jakie Tesco osiąga w walce z marnowaniem żywności pokazują, że podejście „Target-Measure– Act” jest tym właściwym. Rozpoczęliśmy nasze działania od usprawnienia procesów operacyjnych, m.in. zmniejszenia przestrzeni sprzedażowej, uproszczenia ofert, poprawy dokładności systemów prognozowania, zamawiania i obniżania cen. Ulepszyliśmy także proces zarządzania nadwyżkami żywności, poprzez programy redystrybucji żywności, by dać produktom „drugie życie”. 773 sklepy w całej Europie Środkowej przekazują obecnie nadwyżki, m.in. Bankom Żywności oraz innym partnerom, którzy wspierają potrzebujących. Jeśli produkty nie są już bezpieczne do spożycia przez ludzi, przekazujemy je na paszę dla zwierząt. – mówi Daria Kulińska, Dyrektorka Komunikacji Tesco Polska.

Od kiedy po raz pierwszy Tesco opublikowało dane o marnowaniu żywności w roku finansowym 2016/17, firma globalnie zredukowała poziom marnowania żywności o 66%. Porównując te dane z całkowitą sprzedażą żywności, zmniejszono skalę marnowania o 58%, co oznacza, że tylko 0,69% żywności, która sprzedawana jest w Tesco, przeznaczana jest do utylizacji. Oznacza to również osiągnięcie w Europie Środkowej na 10 lat przed terminem założonego celu. W Polsce Tesco znacząco zbliżyło się do celu i do tej pory zredukowało ilość marnowanego jedzenia o 43%.

Poza publikacją danych, dotyczących marnowania żywności, Tesco zobowiązało się również do zwiększenia transparentności w łańcuchu dostaw. W wyniku tych działań pięciu kluczowych dostawców marek własnych Tesco w Europie Środkowej po raz pierwszy publikuje dane, dotyczące zmarnowanej żywności. ABP, AM FRESH, Brop Slovakia, G’s i Hilton Foods Polska przyjęło podejście „Target-Measure-Act”, które Tesco stosuje od 2016 roku.
W wyniku wspólnych działań z 234 008 ton przetworzonych produktów tylko 1,5 %, czyli 3429 ton żywności, zmarnowano. Tesco, we współpracy z dostawcami, wciąż szuka nowych rozwiązań, które wpłyną na ograniczenie marnotrawienia żywności, a co za tym idzie, również na stan naszej planety. Więcej informacji o wynikach dostawców można znaleźć tutaj.

Marnotrawienie żywności jest zbyt dużym problemem, aby jedna firma mogła go rozwiązać samodzielnie. Zagrożenie związane z pandemią COVID-19 i kryzysem klimatycznym sprawia, że zajęcie się tym tematem i zmianą w całej branży jest jeszcze pilniejsze. Tesco zachęca inne przedsiębiorstwa do dołączenia do Koalicji i zobowiązania się do zmniejszenia o połowę ilości marnowanej żywności na świecie do 2030 r., a co za tym idzie do publikowania danych o marnotrawieniu żywności.

Szczegółowe informacje nt. danych, dotyczących marnowanej żywności można znaleźć tutaj.
Informacja o Strategii Pomocnych Gestów – tutaj.
Raport Champions 12.3 dostępny jest tutaj.

źródło: mat.pras.