Konferencja „Cele Zrównoważonego Rozwoju – trudne wybory konsumentów i producentów”

21 listopada 2018

Dotyczy firmy: Polpharma, Santander Bank Polska, Stena Recycling,

Trwa rejestracja na konferencję „Cele Zrównoważonego Rozwoju – trudne wybory konsumentów i producentów” organizowaną przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w sali ABC w czwartek 29 listopada 2018 roku. Podczas konferencji podsumowana zostanie II edycja Kampanii 17 Celów, której partnerem merytorycznym jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Celem Kampanii 17 Celów jest zachęcanie biznesu do podjęcia działań na rzecz Agendy 2030. Podczas konferencji zaprezentowane będą wypracowane podczas kampanii pomysły na działania dla firm oraz inicjatywy, w które przedsiębiorstwa już dziś mogą się włączyć.

Kampania 17 Celów, prowadzona w szerokim partnerstwie firm i instytucji, w 2018 roku realizowana była pod hasłem „Nowe Idee”. Podczas cyklu Laboratoriów 17 Celów wypracowane zostały konkretne pomysły na działania firm na rzecz wybranych Celów. Mierzą się one z 3 zagadnieniami: inkluzywnym rozwojem gospodarczym, dobrą żywności wspierającą zachowanie zdrowia i zrównoważonymi opakowaniami. Wszystkie pomysły zostaną zaprezentowane podczas konferencji oraz w publikacji przygotowanej specjalnie na to wydarzenie. Niektóre z nich są już realizowane. Podczas spotkania będzie możliwość dołączenia do wybranych inicjatyw.

Konferencja organizowana jest w ramach Partnerstwa na rzecz Realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii i jego interesariuszy. Partnerem głównym konferencji jest Santander Bank Polska, a partnerem wspierającym Polpharma  oraz Stena Recycling, partnerzy Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Rejestracja oraz program na stronie internetowej wydarzenia.

Źródło: inf. pras.