Konferencja Barometr CSR 2016 – o trendach wśród polskich konsumentów

16 maja 2016

31 maja 2016 r. w Warszawie odbędzie się konferencja „Barometr CSR – o trendach wśród polskich konsumentów”. Wydarzenie będzie okazją do dyskusji na temat percepcji i zachowań konsumentów w odpowiedzi na działania CSR prowadzone przez firmy. Kluczową częścią konferencji będzie podsumowanie drugiej edycji badania BAROMETR CSR i dyskusje z ekspertami na ten temat.

Barometr CSR to autorski projekt badawczy realizowany przez firmy CSR Consulting i Maison & Partners. To unikalne na polskim rynku – przeprowadzone na reprezentatywnej próbie – badanie, które kompleksowo weryfikuje opinię konsumentów i ich postrzeganie podejmowanych przez przedsiębiorstwa działań CSR.

W oparciu o wyniki badania wyodrębniliśmy 6 profili konsumentów o różnych cechach demograficznych, sytuacji finansowej, podejściu do odpowiedzialności i skłonnych do podejmowania różnych decyzji zakupowych.

„Na świecie zauważamy zmianę podejścia firm do tworzonych strategii CSR i komunikacji z konsumentami w tym obszarze. CSR jest bardzo aktywnie włączany w strategie komunikacji, również marketingowej. Do tego potrzebna  jest jednak praktyczna wiedza na temat percepcji konsumentów w tym zakresie. Naprzeciw tym oczekiwaniom wychodzi nasze badanie. W tegorocznym raporcie „BAROMETR CSR 2016” prezentujemy szczegółowe profile polskich konsumentów w odpowiedzi na działania CSR firm, a nasza konferencja będzie okazją do dyskusji w gronie ekspertów i praktyków na ten temat” – podkreśla Małgorzata Greszta, Partner Zarządzający CSR Consulting, współautorka raportu.

„Firmy skoncentrowane na tworzeniu i raportowaniu programów CSR-owych często zapominają, że stworzenie programu nie jest celem samym w sobie i działania te muszą się przekładać w dłuższej perspektywie na budowanie biznesu. Dlatego ważne jest ile o tych działaniach wiedzą konsumenci i jak na nie reagują, czy budują one wizerunek marki, zachęcają do zakupu, czy może wręcz przeciwnie – budzą wątpliwości i zniechęcają. Aby działania CSR-owe były skuteczne, trzeba budować je w oparciu o dobre rozumienie konsumentów i ich reakcji na planowane działania” – mówi dr hab. Dominika Maison profesor UW i Partner Zarządzający w firmie Maison&Partners.

Więcej informacji na stronie wydarzenia.