Komunikacja tematem drugiego spotkania Ligi Odpowiedzialnego Biznesu

20 stycznia 2022

Dotyczy firmy: Samsung Electronics Polska,

W dniach 15-16 stycznia odbył się drugi zjazd 18. edycji Ligi Odpowiedzialnego Biznesu, poświęcony tematowi komunikacji CSR. Opiekunem tej ścieżki edukacyjnej jest firma Samsung Electronics Polska. W ramach zjazdu został poruszony także temat aktywizmu korporacyjnego w kontekście działań komunikacyjnych firm.

Gospodarza zjazdu, Samsung Electronics Polska, reprezentowali podczas spotkania Magdalena Olborska, CSR Manager oraz Krzysztof Budek, Senior PR&CSR Specialist. Magdalena Olborska omówiła na podstawie inicjatyw firmy kwestię odpowiedzialnej komunikacji i przedstawiła, jak dynamicznie zmienia się w czasie postrzeganie poszczególnych działań. Następnie Krzysztof Budek rozłożył na czynniki pierwsze proces projektowania strategii komunikacji przy wykorzystaniu konkretnych narzędzi. Jak głosi słynne powiedzenia, nie ma nic bardziej praktycznego niż dobra teoria. Pdbudowa teoretyczna pozwoliła na sprawne rozprawienie się z otrzymanymi case’ami.

Sobotnie zajęcia zakończył warsztat Miłosza Marchlewicza, menedżera promocji, komunikacji i projektów w Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Ekspert FOB opowiedział o roli wartości korporacyjnych w komunikacji marek. Ambasadorzy razem z przedstawicielami Samsunga mogli pochylić się nad przykładami bardziej lub mniej udanych kampanii i zastanowić się nad dobrymi praktykami oraz stosowanymi podejściami. Poruszyliśmy także wątek odpowiedzialności marki za zabieranie głosu w sytuacjach budzących napięcia w przestrzeni publicznej. Pierwszy dzień zjazdu zakończył się kolacją w Kuchni Konfliktu. Miejscu na kulinarnej mapie Warszawy niezwykłym, bo prowadzonym przez uchodźców i uchodźczynie.

Tematy drugiego dnia zjazdu były ze sobą ściśle powiązane: odpowiedzialny marketing oraz sytuacje kryzysowe. Kontynuowaliśmy także dyskusję i podsumowaliśmy wnioski z wczorajszych dyskusji. Porozmawialiśmy o trendach panujących na rynku. Wspólnie zastanowiliśmy się, które akcje podejmowane przez marki można klasyfikować raczej jako marketing mający niewiele wspólnego z odpowiedzialnym sposobem prowadzenia biznesu, a które mają realny, pozytywny wpływ np. na środowisko czy społeczeństwo.

Na przykładach różnych sytuacji kryzysowych uczyliśmy się jak o tym prawidłowo komunikować podejście firmy, jak takie sytuacje odpowiedzialnie rozwiązywać oraz jak zarządzać kryzysami, aby ich nie zaogniać. Po wykładzie miała miejsce część praktyczna – przewidywanie i rozwiązywanie sytuacji kryzysowych z podanych case’ów.

Niespodzianką był konkurs z nagrodami od Samsunga, w którym zwyciężczynią była Ania Szczerbaczewicz. Serdecznie gratulujemy, Aniu!

Paweł Dębała, ambasador 18. edycji Ligi Odpowiedzialnego Biznesu