Komunikacja Komisji Europejskiej dotycząca CSR

26 lutego 2007

22 marca 2006 Komisja Europejska ogłosiła swoje wsparcie dla „Europejskiego sojuszu na rzecz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw”. Sojusz jest politycznym parasolem dla nowych lub istniejących inicjatyw corporate social responsiblity (CSR) podejmowanych przez zarówno duże firmy jak i małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) jak i ich interesariuszy.

Poprzez tę inicjatywę Komisja zamierza wesprzeć rozpowszechnienie modelu CSR wśród europejskich przedsiębiorstw oraz zwiększyć poparcie i uznanie CSR jako wkładu w zrównoważony rozwój i strategię wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Nowy sojusz nie jest instrumentem prawnym, ma charakter otwarty, a europejskie przedsiębiorstwa niezależnie od ich wielkości zachęca do dobrowolnego poparcia.

Gunter Verheughen, Wiceprzewodniczący Komisji powiedział podczas konferencji prasowej:
„Ten sojusz pomoże w pogodzeniu gospodarczych, społecznych i środowiskowych ambicji Europy. Komisja opowiedziała się za podejściem opartym na dobrowolnym udziale, które jest skuteczniejsze i mniej zbiurokratyzowane. Ponieważ CSR jest dobrowolną postawą przedsiębiorstw, możemy ją wesprzeć jedynie z nimi współpracując. Europa potrzebuje publicznego klimatu, w którym przedsiębiorcy są doceniani nie tylko za osiąganie zysków, ale również z racji rzetelnego wkładu w podejmowanie wyzwań społecznych.”

W ogłoszeniu „Europejskiego sojuszu na rzecz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw” oprócz przedstawicieli Komisji Europejskiej, Güntera Verheugen i Vladimira Spidl, wzięli udział przedstawiciele międzynarodowych koncernów zrzeszonych w sieci CSR Europe, m.in. Bernd Pichetsrieder, dyrektor Volkswagena, Ramon Ollé, dyrektor firmy Epson, Patrick de Smedt z firmy Microsoft, Mark Ware wiceprezes BP, Nikos Analytis, członek zarządu TITAN, Takis Athanasopoulos wiceprezes Toyota Motor Europe, a także Philippe de Buck, sekretarz generalny Unice, Mr Muller, prezes Euapme i Viscount Etienne Davignon, prezes CSR Europe i wiceprezes Suez-Tractebel.

Członkostwo w Sojuszu jest dobrowolne. Przystąpiło do niego 31 firm, w tym m.in. ABB, IBM, Microsoft, Danone, Sony, Volkswagen, BP, HP, Intel, Johnson&Johnson i Toyota. Jego celem jest stworzenie nowych możliwości i partnerstw na rzecz promocji CSR jako wkładu w zrównoważony rozwój oraz strategię wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.