Kompetencje w pracy doby pandemii

13 kwietnia 2021

O szansach i zagrożeniach robotyzacji i automatyzacji pracy w ramach wydarzenia TransferHUB – inkubatora innowacji społecznych opowie dr Joanna Mazur. Spotkanie online odbędzie się 21 kwietnia (środa) o godz. 10. Organizatorami drugiej edycji TransferHUB są Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Rejestracja >>

Spotkanie “Kompetencje w pracy doby pandemii” będzie dotyczyć zmian związanych z nowymi technologiami. Omówione zostaną zagrożenia i szanse robotyzacji i automatyzacji pracy. Wystąpienie dr Joanny Mazur z DELab UW uwzględni też zmiany związane z pandemią COVID-19. Podczas webinarium przeanalizowane zostaną kompetencje przyszłości oraz wpływ pandemii na zapotrzebowanie na pracowniczki i pracowników na rynku.

Termin spotkania: 21 kwietnia br. (środa), godz. 10:00-12:00

Tytuł: Kompetencje w pracy doby pandemii

Prowadząca: dr Joanna Mazur

Rejestracja >>

– Jako FISE od lat przyglądamy się zmianom związanym z automatyzacją i robotyzacją pracy. Pandemia COVID-19 bardzo je przyspieszyła. Na rynku pojawiło się zapotrzebowanie na nowe kompetencje. Zapraszam Państwa na kolejne webinarium TransferHub tym razem poświęcone szansom i zagrożeniom automatyzacji pracy – mówi Julia Koczanowicz-Chondzyńska, prezeska Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.

TransferHUB

Celem TransferHUB jest poszukiwanie innowacji społecznych na wyzwania zdefiniowane w projekcie. Mają dotyczyć kwestii zatrudnienia w jednej z trzech wiodących ścieżek tematycznych: starzejące się społeczeństwo, pozycja i możliwości kobiet na rynku pracy oraz automatyzacja i robotyzacja. Drugi nabór innowacyjnych projektów będzie realizowany na wiosnę 2021 roku. Organizatorzy wkrótce poinformują o dokładnych terminach rozpoczęcia i zakończenia zgłaszania rozwiązań do TransferHUB.

– Pandemia pokazała wzajemną zależność kwestii społecznych, ekonomicznych i środowiskowych, znaczenie rozwiązań technologicznych, ale i konieczność zadbania o relacje i dobrostan ludzi. Zmiany na rynku pracy i w samych organizacjach muszą nadążyć za szybko zmieniającą się rzeczywistością, a ich celem powinno być zapewnienie warunków sprzyjających pracownikom: bezpieczeństwu finansowemu, fizycznemu, poczuciu sensu i przynależności. Stajemy przed pytaniem o to, jak zapewnić godną pracę, zwłaszcza osobom zagrożonym wykluczeniem czy jej przedwczesną utratą. TransferHUB to przestrzeń do tego, aby szukać rozwiązań pozwalających zmierzyć się z wyzwaniami rynku pracy w nowej rzeczywistości. Zapraszamy do aktywnego udziału i zgłaszania inicjatyw stanowiących wkład w budowanie zrównoważonego rozwoju – mówi Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Inkubator TransferHUB to projekt realizowany w drugiej edycji przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Pomysły innowacyjne mają dotyczyć pracy przyszłości oraz być odpowiedzią na problemy w obszarze „zatrudnienia”. Projekt „TransferHUB – inkubator innowacji społecznych w obszarze zatrudnienia” prowadzony jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w latach 2020-2023.

Szczegółowe informacje na Facebooku i stronie internetowej TransferHUB.pl >>