Kompania Piwowarska w Rankingu Odpowiedzialnych Firm 2022

5 lipca 2022

Dotyczy firmy: Kompania Piwowarska,

Kompania Piwowarska zajęła trzecie miejsce w XVI edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm w kategorii dobra konsumpcyjne”. W klasyfikacji ogólnej zestawienia znalazła się na szóstym miejscu tj. dwa miejsca wyżej niż rok temu, uzyskując 88 punktów na 100 możliwych.

W XVI edycji rankingu wzięło udział ponad 70 przedsiębiorstw. Do głównego zestawienia zakwalifikowało się ponad 60 z nich. Corocznie modyfikowana ankieta, którą firmy wypełniają zgodnie z zasadami należytej staranności i etyki zawodowej, uwzględnia światowe trendy oraz zmiany zachodzące na polskim rynku. W tym roku większy nacisk położono na ocenę poziomu wdrożenia różnorodnych deklaracji i polityk z zakresu zrównoważonego zarządzania. Odpowiedzi uczestników dotyczyły działań podjętych na polskim rynku w 2021 r.

– W tym roku organizatorzy rankingu postawili poprzeczkę jeszcze wyżej – ankieta była wyjątkowo trudna. Tym bardziej jesteśmy dumni, że kolejny rok z rzędu doceniono nasze działania w tak wymagającym i prestiżowym rankingu, w którym możemy porównać wyniki naszych działań w obszarach SD z innymi firmami. Pomimo licznych trudności rynkowych staramy się konsekwentnie realizować cele strategii Lepsza Przyszłość 2030 – komentuje Grzegorz Adamski, kierownik ds. zrównoważonego rozwoju w Kompanii Piwowarskiej.

ROF powstaje na podstawie wyników samodzielnie prezentowanych przez firmy w ankiecie, która następnie jest poddana weryfikacji, zgodnie z zastrzeżoną metodologią. To jedyne zestawienie od 2007 r. działających w Polsce spółek pod kątem jakości systemu zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu: stosowania niezbędnych instrumentów na drodze doskonalenia polityki, struktur i procesów dla pełniejszego podejmowania wyzwań zrównoważonego rozwoju. Łącznie we wszystkich edycjach Rankingu Odpowiedzialnych Firm wzięło udział 250 największych firm działających na polskim rynku. Kompania Piwowarska brała udział we wszystkich dotychczasowych edycjach Rankingu.

Źródło: inf. pras.