Kompania Piwowarska partnerem wydarzenia „Kultura, natura, przyszłość”

13 września 2021

Dotyczy firmy: Kompania Piwowarska,

 16 września 2021 w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie odbędzie się spotkanie pt. „Kultura, natura, przyszłość”, podsumowujące 30-letnią działalność Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Partnerem wydarzenia jest Kompania Piwowarska.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa (Global Resource Information Database – światowa baza danych o zasobach Ziemi) od 30 lat działa na rzecz ochrony środowiska naturalnego w Polsce, realizując misję Program Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska. W obliczu kryzysu klimatycznego i środowiskowego Centrum UNEP/GRID-Warszawa utworzyło przestrzeń do otwartej dyskusji, inspiracji i tworzenia nowych inicjatyw w obszarze ochrony środowiska naturalnego pod nazwą „Kultura, natura, przyszłość”

– Podczas spotkania uczestnicy będą rozmawiać o tym, w jaki sposób przedstawiciele kultury i biznesu mogą wspierać ochronę naszej planety. – Nasz jubileusz będzie pretekstem do spojrzenia w przyszłość. Po 30 latach pracy na rzecz planety, chcemy dalej motywować i inspirować do wspólnych działań. Zmieniajmy świat na lepsze i dbajmy o naturę – zacznijmy od tego, co możemy zrobić łącząc potencjały – mówi Maria Andrzejewska, dyrektorka generalna Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Głównym partnerem wydarzenia jest Kompania Piwowarska, która od 2020 r. realizuje założenia nowej strategii – Lepsza Przyszłość 2030, w której cele biznesowe są równorzędne z celami środowiskowymi i społecznymi. Do udziału w panelach tematycznych „Kultura, natura, przyszłość” zaproszono przedstawicieli firmy – Iwonę Jacaszek-Pruś, dyrektorkę ds. korporacyjnych, która weźmie udział w panelu dotyczącym neutralności klimatycznej oraz Grzegorza Adamskiego, kierownika ds. zrównoważonego rozwoju, który będzie uczestnikiem panelu związanego z oszczędzaniem wody.

– Kryzys klimatyczny i środowiskowy dzieje się tu i teraz, a jego skutki dotkliwiej będą odczuwać następne pokolenia. Dlatego czujemy się odpowiedzialni i zobowiązani do działania i wprowadzania zmian, które zapewnią im lepszą przyszłość. Jako lider branży chcemy dawać dobry przykład, dzielić się naszymi osiągnięciami w obszarze zrównoważonego rozwoju, a także uczestniczyć w wymianie inspiracji i doświadczeń, które mogą się przyczynić do poprawy stanu środowiska naturalnego i jakości życia ludzi. Stojąc przed bezprecedensowym wyzwaniem mamy większe szanse na sukces działając razem i angażując do aktywności różne społeczności – mówi Iwona Jacaszek-Pruś, dyrektorka ds. korporacyjnych Kompanii Piwowarskiej.

Podczas wydarzenia firmy złożą swoje zobowiązania środowiskowe do spełnienia do 2030 r. w kapsule dla klimatu, a klucz do niej zostanie przekazany obecnym na uroczystości dzieciom i młodzieży. Szczegółowy program wydarzenia jest dostępny tutaj >>. Współorganizatorem wydarzenia jest Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.