Komisja Europejska ogłosiła propozycje zachęcające akcjonariuszy do większego zaangażowania

11 kwietnia 2014

Akcjonariusze, zdaniem Komisji Europejskiej powinni mieć większy wpływ na system nagradzania kadry zarządzającej. Ma ku temu służyć w pierwszej kolejności wdrożenie praktyki zwanej „say on pay”. Przełoży się to, zdaniem Komisji, na bardziej długofalowe zaangażowanie akcjonariuszy i zrównoważony rozwój firm.

„Say on Pay” jest założeniem, wedle którego akcjonariusze mają wpływ na wynagrodzenia, a także sposób nagradzania kadry zarządzającej najwyższego szczebla. Jeżeli koncepcja Komisji Europejskiej, w skład której wejdzie między innymi „Say on Pay”, zostanie wdrożona obejmie około 10,000 przedsiębiorstw notowanych na europejskich giełdach. Proponowane zmiany będą dotyczyć Dyrektywy Dotyczącej Praw Akcjonariuszy (Shareholder Rights Directive 2007/36/EC) oraz zwiększenia zakresu raportowania w zakresie ładu korporacyjnego.

W tym momencie, zdaniem twórców propozycji, powiązania między wynikami firmy i zarobkami kadry zarządzającej są niewystarczające. Powoduje to zdaniem Komisji „szkodliwe tendencje do działania krótkookresowego”. Dlatego przedsiębiorstwa, zgodnie z zapowiedziami, mają udostępniać jasne, porównywalne i wyczerpujące informacje na temat polityki wynagrodzeń i poddawać je pod wiążące głosowanie akcjonariuszy.

Michel Barnier, komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług stwierdził – Ostanie lata pokazały wielokrotnie, że nastawienie na kreowanie krótkookresowych zysków szkodzi europejskim przedsiębiorstwom i gospodarce. Wdrożenie należytego ładu korporacyjnego pozwoli nam na zmianę tego stanu rzeczy. Zaproponowane zmiany zachęcą akcjonariuszy do większego zaangażowania w sprawy firm, w które zainwestowali. Przełoży się to również na bardziej długofalowe podejście do inwestowania – dodał.

Również kluczowi interesariusze traktują propozycje Komisji, jako zmiany we właściwym kierunku. Financial Reporting Council – brytyjski, niezależny regulator, działający na rzecz bardziej odpowiedzialnego raportowania biznesowego również podkreślił, że zmiany te wpłyną pozytywnie na „rozwój, stabilność i bardziej długookresowe inwestycje”. Europejskie Forum Zrównoważonych i Odpowiedzialnych Inwestycji (ang. The European Sustainable and Responsible Investment Forum, Eurosif) również zauważyło korzyści wynikające ze zmian zaproponowanych przez Komisję Europejską. Jak podkreślił François Passant, dyrektor zarządzający tej organizacji – W wielu aspektach propozycje te ambitne i odważne. Pozwolą one rozwiązać część problemów związanych z nastawieniem na krótkookresowy zysk oraz rozdźwiękiem między posiadaniem, akcji w celach spekulacyjnych, a poczuciem własności przedsiębiorstwa. I choć część z zaplanowanych zmian należy się bliżej przyjrzeć, jesteśmy zadowoleni, że Komisja zajęła się tym zagadnieniem.”

Propozycje Komisji Europejskiej zostaną podjęte przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej najprawdopodobniej jeszcze w tym roku.

Źródło: blueandgreentomorrow.com