Kolejny zjazd Ligi Odpowiedzialnego Biznesu – co kryje się pod literą G w ESG?

18 kwietnia 2024

W miniony weekend, w dniach 13-14 kwietnia odbył się kolejny zjazd programu ambasadorskiego FOB – Ligi Odpowiedzialnego Biznesu. Studenci i studentki z całej Polski spotkali się w siedzibie EY Academy of Business, aby poruszyć kwestie raportowania ładu korporacyjnego, biorąc na tapet literkę G z ESG. 

Zjazd rozpoczął się wprowadzeniem do strategicznego zarządzania zrównoważonym rozwojem przeprowadzonym przez dr Aleksandrę Stanek-Kowalczyk. Prowadząca przedstawiła kluczowe regulacje nakładające obowiązek raportowania ESG, przeplatając je praktycznymi wskazówkami z własnego doświadczenia. Następnie, Katarzyna Włodarska, trenerka z zakresu audytu wewnętrznego w EY Academy of Business zaprezentowała ład korporacyjny z innej perspektywy. Uczestnicy mieli możliwość poznać zasady i proces skutecznego zarządzania ryzykiem oraz wziąć udział w interaktywnych warsztatach z zakresu analizy ryzyka na bazie case study.

Sobotni dzień szkoleniowy zwieńczony został wykładem dr Jolanty Turek dotyczącym greenwashingu. Prelegentka w przystępny sposób przedstawiła zjawisko asymetrii informacji omawiając techniki greenwashingowe stosowane przez firmy oraz inne formy „washingów”, między innymi social, czy governance washing.

Drugi dzień zjazdu otworzyło wystąpienie niezastąpionej Marii Krawczyńskiej-Kaczmarek, członkini zarządu FOB, która szczegółowo opowiedziała o dyrektywie CSRD oraz pracach grupy roboczej powołanej w ramach EFRAG do opracowania Europejskich Standardów Sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Jako kolejna wystąpiła dr Justyna Zakrzewska, Prezes Regionalnej Rady Oddziału PIBR w Warszawie, członkini Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów, która zarysowała rolę biegłego rewidenta w sprawozdawczości przedsiębiorstw oraz wymogi, które trzeba spełnić, aby uzyskać potrzebne uprawnienia do wykonywania tego zawodu.

Zjazd zakończył się wystąpieniem opiekunki merytorycznej programu, dr Agaty Rudnickiej z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, która przedstawiła krytyczne spojrzenie na to, czy biznes może być etyczny. Uczestnicy wzięli udział w pracach grupowych na temat etyki biznesu, dyskutując i wymieniając różne punkty widzenia.

Podczas dwóch niezwykle intensywnych dni szkoleniowych, Ambasadorzy i Ambasadorki poszerzyli swoją wiedzę oraz mieli możliwość wysłuchania doświadczonych ekspertów branżowych. Serdecznie podziękowania dla EY Academy of Business za gościnę i ciepłe przyjęcie w Warszawie. Już wkrótce kolejny zjazd, a wraz z nim gala jubileuszowa z okazji 20. edycji programu ambasadorskiego.

Relację przygotowała ambasadorka 20. edycji LOB Julia Grzybowska.