Kolejny krok UE w stronę zeroemisyjności 

12 lutego 2024

Parlament Europejski i Rada osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie Net-Zero industry Act, zakładającego zwiększoną aktywność UE w zakresie produkcji technologii niezbędnych do dekarbonizacji.

Celem wyznaczonym przez regulatora jest osiągnięcie przez UE produkcji na poziomie 40% rocznego zapotrzebowania na technologie o zerowej emisji netto do 2030 r. Ambicje wyrażone w dokumencie są dostosowane do Krajowych planów na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030.

Europosłowie zaproponowali, by wspierane były wszystkie technologie odnawialne, jądrowe, dekarbonizacja przemysłu, sieci, technologie magazynowania energii i biotechnologia. Ustawa uprości proces wydawania pozwoleń, określając maksymalne terminy zatwierdzania projektów.

Krajowe systemy wsparcia mające na celu przyspieszenie wdrażania technologii wśród gospodarstw domowych i konsumentów (np. paneli słonecznych, pomp ciepła) będą musiały uwzględniać kryteria zrównoważonego rozwoju. To samo będzie dotyczyć zamówień publicznych i przetargów na wdrożenie OZE.

Nowe przepisy będą stanowić zachętę do finansowania większości projektów strategicznych za pośrednictwem Platformy Strategicznych Technologii dla Europy (STEP). Nieformalne porozumienie oczekuje obecnie na zatwierdzenie przez  Parlament i Radę.

Źródło: europarl.europa.eu