Kolejne prośrodowiskowe rozwiązanie produkcyjne Volkswagen Poznań

6 lutego 2024

Dotyczy firmy: Volkswagen Poznań,

Odlewnia Volkswagen Poznań kończy proces implementacji technologii free coolingu na wszystkich liniach produkcyjnych zakładu. Swobodne chłodzenie to ekonomiczna metoda wykorzystania niskich temperatur powietrza zewnętrznego. Służy do wspomagania chłodzenia wody używanej w procesach przemysłowych.

Wcześniej chłodzenie maszyn w Odlewni Volkswagen Poznań odbywało się za pomocą agregatów chłodniczych, co generowało znaczne zużycie energii elektrycznej przez cały rok. W tej chwili wydajność chłodnicza w sprzyjających warunkach atmosferycznych jest zapewniana przez powietrze zewnętrzne przepływające przez wymiennik free coolingu, przy wyłączonym układzie sprężarkowym agregatu. Rozwiązanie pozwala zaoszczędzić 200 MWh energii elektrycznej rocznie, czyli tyle, ile zużywa ok. 65 gospodarstw domowych.

– Inwestujemy w technologie, które nie tylko ograniczają zużycie wody, energii czy emisję dwutlenku węgla. Dbamy o to, by wdrażane technologie eliminowały również marnotrawstwo energii i wykorzystywały potencjały energetyczne już u źródła. Świetnym tego przykładem jest wykorzystywanie do celów ogrzewania wielu budynków na poznańskiej Wildzie ciepła odpadowego pochodzącego z naszej wytapialni czy wytwarzanego w trakcie pracy sprężarek. W przypadku free coolingu korzystamy ze sprzyjających warunków atmosferycznych i zimowej aury, by schłodzić nasze urządzenia. Temperatura powietrza poniżej 14 stopni pozwala wyłączyć sprężarki w agregatach chłodniczych i wykorzystać potencjał płynący z natury – mówi Robert Wielgoss, dyrektor Odlewni Volkswagen Poznań.

Free cooling jako rozwiązanie technologiczne było stopniowo wdrażane w Volkswagen Poznań począwszy od roku 2017. Najpierw w obszarach produkcyjnych hali nr 2 i odlewni ciśnieniowej, następnie na liniach obróbki. Rozwiązanie jest też sukcesywnie wdrażane dla hali odlewania głowic. Większość tradycyjnych agregatów zostanie zastąpiona do połowy roku 2024.

– Odlewnia VWP jest doskonałym przykładem korzyści jakie przemysł 4.0 może przynosić środowisku, miastu oraz jego mieszkańcom. Przyglądamy się wielu innowacyjnym procesom, obserwujemy dostępne rozwiązania technologiczne, ponieważ chcemy z korzyścią dla środowiska integrować je z procesem wytwarzania komponentów czy produkcją samochodów. Jesteśmy dumni z tego, jak wiele ekologicznych rozwiązań udało nam się wdrożyć w ostatnich latach. Kontynuujemy działania na rzecz całkowitej neutralności klimatycznej, m.in. poprzez inwestycje i rozbudowę własnej infrastruktury OZE w zakładach Volkswagen Poznań – mówi Stefanie Hegels, prezeska zarządu Volkswagen Poznań.

Volkswagen Poznań od lat, w ramach strategii środowiskowej, wdraża projekty prośrodowiskowe, których celem jest zmniejszenie oddziaływania na środowisko zakładów produkcyjnych w Poznaniu, Swarzędzu i Wrześni. Dzięki konsekwentnej polityce środowiskowej, zużycie energii w odlewni Volkswagen Poznań zostało zredukowane łącznie o prawie 25% w stosunku do wyników z 2010 roku. Celem głównym jest całkowita dekarbonizacja do 2050 roku. W ramach działań na rzecz ochrony środowiska i równowagi środowiskowej, firma przystąpiła też do Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Źródło: inf. pras.