Kolejna szansa na granty od IKEA – konkurs „Zabawa to poważna sprawa”

8 listopada 2019

Dotyczy firmy: IKEA,

Organizacje, które pomagają dzieciom i młodzieży zagrożonym wykluczeniem społecznym, ponownie mają szansę zrealizowania projektów edukacyjno-ekologicznych przy wsparciu IKEA. Ubiegłoroczni zwycięzcy, dzięki otrzymanym grantom mogli m.in. stworzyć interaktywny plac zabaw, wyremontować swoje placówki czy zatroszczyć się o pobliskie tereny zieleni. Tematem przewodnim tegorocznej, trzeciej już edycji konkursu, są zmiany klimatu. Instytucje i organizacje z całej Polski mogą zgłaszać się do udziału już od 4 listopada br.

Program jest częścią międzynarodowej kampanii IKEA „Zabawa to poważna sprawa”. Poprawa jakości życia dzieci i młodzieży zmagających się z różnorodnymi problemami oraz jednoczesna dbałość o środowisko naturalne to główne cele konkursu. W ubiegłym roku jury wybrało 4 zwycięskie instytucje z różnych regionów Polski, które otrzymały dofinansowanie w wysokości do 50 tys. zł. Środki zostały przeznaczone na realizację programów edukacji ekologicznej.

– Zmiany klimatyczne coraz bardziej wpływają na nasze codzienne życie, jednak ich skutki najdotkliwiej odczują przyszłe pokolenia. Poprzez konkurs chcemy wspierać edukację ekologiczną dzieci i młodzieży w Polsce, szczególnie tych w trudnej sytuacji życiowej oraz podnosić ich świadomość na temat środowiska – mówi Katarzyna Dulko-Gaszyna, Dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w IKEA Retail i dodaje Pozytywny wpływ na planetę będzie najbardziej efektywny, jeżeli eko-działania rozpoczniemy od wspierania lokalnych inicjatyw.

W jaki sposób laureaci poprzedniej edycji konkursu wykorzystali otrzymane granty?

Stowarzyszenie Origo w Sejnach w woj. podlaskim, które prowadzi działalność na obszarze chronionym Natura 2000, od zawsze ściśle związane jest z naturą. Wsparcie IKEA pomogło 50 podopiecznym tej instytucji w wieku 3-16 lat z Sejn i okolic jeszcze lepiej poznać lokalne środowisko. Wdrożono program edukacji, który skupiał się na takich kwestiach jak: warstwa ozonowa, ochrona drzew czy parków narodowych. Zrealizowano warsztaty ekologiczne oraz zakupiono potrzebne produkty dla placówki. Podjęto również działania uświadamiające mieszkańców w negatywnych skutkach spalania odpadów,
co stanowi istotny problem w tym regionie.

„Ekologia to coś więcej niż tylko środowisko” zobacz, jak ze wsparcia IKEA skorzystało stowarzyszenie Origo i lokalna społeczność:

Komisja konkursowa doceniła również program przygotowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Glince w woj. dolnośląskim. Stworzenie interaktywnego placu zabaw, ciekawe eksperymenty fizyczne, konkursy, lekcje terenowe czy remont placówki – wszystkie te inicjatywy zostały zrealizowane, aby m. in. pomóc stymulować rozwój dzieci, w tym szczególnie tych z niepełnosprawnością ruchową.

Środki uzyskane w konkursie IKEA umożliwiły Miejskiemu Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach w woj. łódzkim wyremontowanie i wyposażenie kuchni oraz montaż materacy ochronnych w sali zabaw. 50 podopiecznych placówki, dzięki realizacji ekozajęć zwiększyło swoją wiedzę na temat recyklingu. Ponadto, wycieczki do ogrodu botanicznego czy założenie zielnika pozwoliło dzieciom i młodzieży na jeszcze bliższy kontakt z naturą.

Stworzenie magicznego miejsca, w którym dzieci mogą poczuć się bezpiecznie, poznawać otoczenie, uczyć się oraz integrować z innymi to cel programu Stowarzyszenia Pomocy Akson we Wrocławiu, w woj. dolnośląskim. W ten sposób wsparcie IKEA pozwoliło organizacji zainteresować młodzież tematami ekologicznymi, takimi jak zero waste czy oszczędzanie cennych zasobów ziemi – wody czy energii.

– Ubiegłoroczni laureaci konkursu grantowego wykazali się ogromnym zaangażowaniem oraz praktycznymi rozwiązaniami, które pozwoliły rozwijać istotne umiejętności społeczne czy emocjonalne dzieci. Zrealizowane programy, ekologiczne warsztaty, konkursy plastyczne czy eksperymenty fizyczne uwrażliwiły dzieci i młodzież na przyrodę. Dzięki temu mogą oni kształtować dobre nawyki, co w przyszłości pozwoli im jeszcze lepiej zatroszczyć się o planetę. Takie pozornie małe działania mają duży wpływ na dalsze losy Ziemi – mówi Magdalena Betin, koordynatorka kampanii „Zabawa to poważna sprawa” w IKEA Retail w Polsce.

Kolejna szansa dla organizacji z całej Polski

IKEA zaprasza do konkursu grantowego wszystkie organizacje pozarządowe, stowarzyszenia oraz inne instytucje w Polsce, które wspierają rozwój dzieci i młodzieży. Firma chce w ten sposób przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu najmłodszych oraz wesprzeć ich edukację ekologiczną. Tematem przewodnim tegorocznej edycji są zmiany klimatu, a łączna wartość grantów dla laureatów to 200 tys. zł. Zgłoszenia w formie wypełnionego formularza zawierającego plan programu edukacyjno-wychowawczego można przesyłać od 4 listopada do 16 grudnia br. Jeżeli dana organizacja wymaga również remontu placówki, należy dołączyć taki projekt do wniosku. Podczas oceniania będzie brana pod uwagę zgodność programu z założeniami konkursu, jak też różnorodność proponowanych działań.

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji o warunkach i etapach konkursu znaleźć można na stronie internetowej Biura Prasowego IKEA Retail.

Źródło: inf. pras.