Kolejna edycja projektu „W drodze do pracy” rusza już w październiku! – Henkel Polska

8 września 2014

Dotyczy firmy: Henkel Polska,

Do 20 września br. trwa nabór do kolejnej edycji programu aktywizacji zawodowej „W drodze do pracy”, skierowanego do kobiet z województwa mazowieckiego, które od ponad roku pozostają bez pracy. Kolejna grupa 20 kobiet będzie miała możliwość bezpłatnego udziału w dwumiesięcznych specjalistycznych kursach i treningach psychologicznych, które przygotują je, by mogły na nowo odnaleźć się na rynku pracy.

Według ekspertów z Fundacji Miejsce Kobiet, specjalizującej się we wspieraniu osobistego i zawodowego rozwoju kobiet, sytuacja tej grupy społecznej na rynku pracy nie jest najłatwiejsza. Kobiecie przypisywana bywa często rola opiekunki dzieci lub seniorów, co może wiązać się z długotrwałym wycofaniem z rynku pracy.

– Po takim czasie bardzo trudno kobietom powrócić na rynek pracy. Nie chodzi wyłącznie o utratę konkretnych kompetencji czy umiejętności. Bardzo często fakt pozostawania bez pracy negatywnie odbija się na psychice kobiet: tracą one poczucie własnej wartości, przez co nie potrafią realnie ocenić swoich szans na rynku pracy i wykazują tendencję do zaniżonej oceny własnych kompetencji. To z kolei ma przełożenie na to, jak wypadają na rozmowach kwalifikacyjnych i ostatecznie, jak są postrzegane przez potencjalnych pracodawców – tłumaczy Agnieszka Kramm, psycholożka i członkini zarządu Fundacji Miejsce Kobiet.

Kurs aktywizacji zawodowej w ramach projektu „W drodze do pracy” został stworzony dokładnie na potrzeby tych kobiet. Jego elementami są m.in. trening psychologiczny, ćwiczenia z autoprezentacji, zajęcia z przedsiębiorczości czy szkolenia zawodowe. Program oferuje także kompletny kurs aktywizacji zawodowej „Spadochron”, realizowany według najlepszych międzynarodowych wzorców, który pozwala uczestniczkom odkryć swój potencjał, najlepszy sposób na jego wykorzystanie oraz wzmocnić wewnętrzną motywację zmiany.

 – Doświadczenia poprzednich edycji projektu „W drodze do pracy” pokazały, że jest on bardzo wartościowy dla kobiet, które chcą zmienić swoją sytuację i powrócić na rynek pracy. Intensywne szkolenia, treningi psychologiczne prowadzone przez terapeutów z fundacji, a także możliwość przyjrzenia się „od środka” codziennemu funkcjonowaniu dużej organizacji, jaką jest Henkel, sprawiają, że uczestniczki projektu są w stanie przezwyciężyć wiele wewnętrznych barier, wzmocnić swoje naturalne zdolności i predyspozycje zawodowe lub też odnaleźć zupełnie nowe zainteresowania. Wiemy także, że nasz program działa: spośród dotychczasowych uczestniczek już co 3-cia na nowo odnalazła swoje miejsce na rynku pracy.– powiedziała Dorota Strosznajder, koordynatorka projektu z firmy Henkel.

Organizatorzy zapraszają do udziału w programie kobiety pełnoletnie, z wykształceniem średnim lub wyższym, zamieszkałe na terenie województwa mazowieckiego, pozostające co najmniej rok bez pracy. Osoby te nie muszą być zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie w pierwszej kolejności powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy, który można pobrać ze strony www.miejscekobiet.pl. Zgłoszenia można nadsyłać do 20 września 2014 r. Kurs rozpocznie się w październiku i potrwa do grudnia.

Realizacja projektu W drodze do pracy jest możliwa dzięki środkom finansowym firmy Henkel – W drodze do pracy to projekt, który wspiera rozwój zawodowy i szanse kobiet na polskim rynku pracy. Wspólnie z fundacją mamy nadzieję, że wiele uczestniczek przy jego pomocy tę drogę odnajdzie – mówi Dorota Strosznajder.

Źródło: informacja prasowa