Kolejna edycja programu stypendialnego dla podopiecznych rodzinnych domów dziecka

22 lipca 2015

Dotyczy firmy: Orlen,

Fundacja ORLEN – DAR SERCA prowadzi nabór do programu stypendialnego dla rodzinnych domów dziecka. Skierowany jest on do wychowanków wyróżniających się nie tylko osiągnięciami w nauce, ale także zaangażowaniem w działania pozaszkolne i społeczne.

O przyznanie stypendium mogą starać się uczniowie ostatniej klasy szkoły podstawowej, uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, a także studenci. Aby ubiegać się o stypendium należy do 29 lipca 2015 r. wypełnić formularz aplikacyjny on-line, a następnie do 31 lipca 2015 r. wydrukować go i wysłać wraz z wymaganymi na adres Fundacji (ul. Chemików 7, 09-411 Płock).

Formularz aplikacyjny, regulamin oraz szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji dostępne są na stronie internetowej Fundacji ORLEN – DAR SERCA w zakładce „Nasza działalność”.

W poprzedniej edycji programu, stypendium otrzymywało blisko 100 podopiecznych rodzinnych domów dziecka. Fundacja ORLEN – DAR SERCA prowadzi również program dla utalentowanych sportowo wychowanków – „Na Podium”. Poza programami stypendialnym dla rodzinnych domów dziecka, Fundacja realizuje także m.in. programy dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, z Płocka i powiatu płockiego, a także program „Mistrzowie CHEMII” przeznaczony dla uczniów, wykazujących szczególne zainteresowanie chemią i przedmiotami ścisłymi oraz posiadającymi.