Kochaj jedzenie, nie marnotrawienie. Tesco zbadało przyczyny marnowania żywności wśród Polaków

7 października 2020

Dotyczy firmy: Tesco Polska,

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Tesco, średnio co piąty Polak nie posiada wystarczającej wiedzy, dzięki której mógłby ograniczyć ilość marnowanej żywności w swoim gospodarstwie domowym. Poprawa świadomości w tym zakresie jest głównym celem najnowszej kampanii edukacyjnej dla klientów Tesco.

W Polsce co roku marnowanych jest około 9 milionów ton artykułów spożywczych*. Tesco od lat z sukcesem podejmuje kolejne działania w swoich operacjach, a teraz postanowiło poszerzyć swoją aktywność, angażując klientów i rozpoczynając kampanię informacyjno-edukacyjną „Kochaj jedzenie, nie marnotrawienie”. Ma ona przypominać, jak ważny jest szacunek do żywności i podpowiadać klientom proste sposoby na niemarnowanie żywności.

Dlaczego jedzenie w Polsce się marnuje?

Jedna czwarta badanych Polaków** nie posiada umiejętności właściwego zaplanowania zakupów lub nie ma wystarczającej wiedzy o właściwym przechowywaniu produktów. Co czwarty Polak przyznaje, że robi za duże zapasy, wybory zakupowe są całkowicie spontaniczne. 44% ankietowanych uważa, że wie, gdzie i jak przechowywać kupione w sklepie produkty spożywcze. Ponad połowa respondentów stwierdziła, że raczej posiada taką wiedzę, choć właściwe przechowywanie niektórych produktów wciąż sprawia im trudność. Dla co trzeciego Polaka największym problemem w niemarnowaniu żywności jest brak umiejętności oceny po wyglądzie lub zapachu, czy określone artykuły wciąż nadają się do spożycia.

Kto najczęściej zwraca uwagę na marnowanie żywności?

W Polsce w największym stopniu panie przejmują się wyrzucaniem żywności. Na pytanie: „Jak czujesz się wyrzucając żywność?” ponad 56% z nich zauważyło, że wzbudza to w nich duże poczucie winy. W przypadku mężczyzn w podobny sposób odpowiedziało 40% badanych. Kobiety znacznie rzadziej deklarują też problem w zakresie zrozumienia oznakowania produktów (34,6%) niż mężczyźni (20,6%).

Żywnością najbardziej umiejętnie gospodarują osoby z wyższym wykształceniem. Im wyższy poziom edukacji, tym większą wiedzę na temat przechowywania produktów miał respondent. Osoby z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym częściej wyrzucają owoce i warzywa, nawet jeśli mają najmniejsze oznaki braku świeżości (12%). Rzadziej przyznają też, że wyrzucanie jedzenia powoduje u nich poczucie winy (23%). Inaczej jest, gdy wyrzucają drogi produkt. W takiej sytuacji przejmuje się tym prawie 57% respondentów z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym. Z drugiej strony negatywne odczucia, niezależnie od ceny żywności, ma wtedy 53% osób z wykształceniem wyższym. Osoby z podstawowym wykształceniem znacząco częściej deklarują brak wiedzy w zakresie właściwego przechowywania produktów (19,5%) niż pozostałe grupy (średnia 5,7%).

–Wiedza na temat niemarnowania żywności wciąż nie jest wystarczająca i chcemy to zmienić, docierając z naszą kampanią do jak największej liczby osób, bez względu wiek, płeć i wykształcenie. Wierzymy, że dzięki naszym prostym i praktycznym poradom uda się dołożyć cegiełkę w kwestii edukacji nt. szanowania żywności – zarówno w zakresie kupowania, jak i przechowywania produktów, by nie powielać błędnych wzorców. Na przykład 25% ankietowanych wskazało, że przechowuje pomidory w lodówce, co nie wpływa dobrze na zachowanie ich walorów. Chcemy, by kampania pomogła naszym klientom, odpowiadając na najczęściej pojawiające się wątpliwości dotyczące przechowywania żywności. Suma takich drobnych kroczków to wielka zmiana na lepsze dla nas, dla naszego lokalnego środowiska, jak i całej planety – mówi Daria Kulińska, Dyrektorka Komunikacji Tesco Polska.

Tesco rozpoczęło kampanię edukacyjną

–Tesco od wielu lat angażuje się w przeciwdziałanie marnowaniu żywności. Na świecie marnuje się jej aż 1/3, a w Polsce każdego roku na śmietnik trafia 9 milionów ton jedzenia. Marnowanie produktów spożywczych jest nie tylko problemem społecznym, ale również problem środowiskowy. Kiedy marnujemy żywność, marnujemy także energię i wodę zużyte na jej wyprodukowanie, transport i zapakowanie – Bartosz Kulisz, Koordynator projektów w Caritas Polska.

– Gdyby wyrzucona żywność była osobnym państwem, byłaby trzecim co do wielkości emitentem gazów cieplarnianych na świecie – marnowanie jedzenia, które wciąż nadaje się do konsumpcji, odpowiada aż za 8% globalnej emisji CO2. Wyrzucanie jedzenia ma więc również olbrzymie konsekwencje w wymiarze ekologicznym – dodaje Dorota Jezierska, Wiceprezeska Federacji Polskich Banków Żywności.

Od października Tesco rusza z kampanią edukacyjno-informacyjną „Kochaj jedzenie, nie marnotrawienie”. We wszystkich sklepach Tesco klienci znajdą plakaty z poradami dotyczącymi przechowywania żywności. Kampania będzie także widoczna w internecie: na profilach społecznościowych oraz stronie internetowej Tesco. Klienci będą mogli zapoznać się z informacjami, jak mądrze planować zakupy, jak zadbać o to, aby nabyte produkty nie uległy zmarnowaniu, i jak maksymalnie wykorzystać jedzenie, którego termin przydatności do spożycia dobiega końca. Porady na temat niemarnowania żywności można znaleźć tutaj >>

Więcej informacji o działaniach Tesco w związku z walką z marnowaniem żywności można znaleźć tutaj >>

Źródło: inf. pras.