Koalicja Business for Nature w Davos: firmy apelują o polityki, które stawiają naturę w centrum światowej gospodarki

22 stycznia 2020

W ciągu ostatnich miesięcy Business for Nature – globalna koalicja, której członkiem jest także Forum Odpowiedzialnego Biznesu – zaangażowała setki firm z całego świata, aby wypracować jednolite stanowisko w sprawie kryzysu klimatycznego i zagrożenia utraty bioróżnorodności na świecie. Efektem prac jest przedstawiony podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos zestaw rekomendacji dla rządów, które mają pomóc w podjęciu przez nie zdecydowanych działań.

Skupiają się one na 5 rekomendacjach skierowanych do rządów:

  1. Nadanie kierunku działaniom – konieczne jest przyjęcie globalnych celów i wskaźników opartych na wiedzy (tzw. science-based targets SBTs) aby  odwrócić utratę bioróżnorodności do 2030 r. i ograniczyć wzrost średniej globalnej temperatury do 1,5°C; cele te powinny być możliwe do przełożenia z poziomu globalnego na lokalny.
  2. Dostosowanie, zintegrowanie i egzekwowanie polityk dotycząych przyrody i klimatu – należy włączyć temat klimatu i przyrody do głównego nurtu polityki rządu i zapewnić skuteczne egzekwowanie przepisów ochrony środowiska.
  3. Wyjście poza krótkoterminowy zysk i PKB – uwzględnienie przyrody w procesie podejmowania decyzji i przy ujawnianiu informacji, tak aby firmy i inne  organizacje mogły podejmować lepsze decyzje długoterminowe.
  4. Sfinansowanie sprawiedliwej społecznie transformacji – należy promować rozwiązania finansowe, które wspierają naturę, a także zreformować system  dotacji i innych mechanizmów zachęty do podejmowania przez biznes działań korzystnych dla środowiska.
  5. Zaangażowanie i współpraca – konieczne jest łączenie sił oraz zawiązywanie partnerstw, aby sektor publiczny i prywatny mogły wdrażać nowe rozwiązania i dawać społeczeństwu możliwość działania.

Zaproponowane przez koalicję Business For Nature działania mają potencjał wesprzeć firmy w ich działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju. Z kolei zadaniem biznesu jest naciskać na rządy, aby przyjęły wspomniane polityki, ponieważ odpowiednie zaadresowanie problemów bioróżnorodności i zagrożeń klimatycznych może stanowić ich być albo nie być we współczesnym świecie.

– Potrzeba spójności działań  administracji publicznej i biznesu  na rzecz środowiska, dlatego bardzo ważne jest aby rządy prowadziły politykę jasno pokazującą ich wsparcie dla zachowania bioróżnorodności i przeciwdziałania zmianom klimatu. Poparcie ze strony państwa i przewidywalność regulacji  nie tylko umożliwiają lepsze zarządzanie ryzykiem, ale są też ważną zachętą do mocniejszego zaangażowania biznesu – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna i członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu.