Kluczowe regulacje w obszarze zrównoważonego rozwoju

30 czerwca 2021

Dotyczy firmy: Deloitte,

Coraz więcej firm staje obecnie przed koniecznością sformalizowania działań na rzecz zielonej transformacji oraz włączenia ich do biznesowej strategii, poprawy komunikacji i zwiększenia przejrzystości. Oczekiwania dotyczące spójnych, porównywalnych i przejrzystych informacji dotyczących klimatu i innych informacji środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego (ESG) stale rosną – napędzane przez inwestorów, naciski ze strony interesariuszy i coraz bardziej także działania organów regulacyjnych.

Zmiany regulacyjne nabierają tempa, zwiększa się zarówno liczba regulacji jak i złożoność wymagań do wypełnienia po stronie organizacji. Zespół ekspertów/ek Deloitte zebrał materiały omawiające najważniejsze z tych regulacji.

Pozostałe materiały poświęcone np. Dyrektywie dotyczącej sprawozdawczości niefinansowej (CSRD; Corporate Sustainable Reporting Directive), taksonomii UE, rozporządzenia SFDR czy wytycznych TCFD znaleźć można tutaj >>

Źródło: inf. pras.