Klimat, rozwój i biznes spotkały się w Warszawie. Za nami 9. Targi CSR

26 maja 2022

25 maja w Centrum EXPO XXI w Warszawie odbyła się dziewiąta edycja największego w Polsce wydarzenia poświęconego społecznej odpowiedzialności biznesu. Na Targach CSR zaprezentowało się ponad 50 wystawców, a w części konferencyjnej ogłoszono m.in. Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2021. Dobre praktyki”.

Pobierz Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2021. Dobre praktyki” »

9. Targi CSR odbyły się w przestrzeniach konferencyjno-wystawienniczych Centrum EXPO XXI w Warszawie. Uczestnicy mogli zapoznać się z inicjatywami czy usługami związanymi z szeroko pojętym ESG na stoiskach 51 wystawców. Wśród nich najwięcej było podmiotów biznesowych, ale swoje działania prezentowały także organizacje pozarządowe – dzięki temu Targi CSR były dobrą okazją do międzysektorowej wymiany doświadczeń.

Targi CSR zawsze były dobrą okazją do spotkania pasjonatów tego tematu. Dziewiąta edycja wydarzenia pokazała dodatkowo, jak bardzo wszystkim brakuje bezpośrednich kontaktów oraz jak szerokie i różnorodne jest już to środowisko. Wraz z partnerami Targów CSR cieszymy się więc bardzo, że liczne panele, warsztaty i stoiska wystawców miały tak znakomitą frekwencję. Relacje z żywym człowiekiem są nadal bardzo cenne, co podczas wydarzenia takiego jak Targi CSR cieszy podwójnie! – podsumowała wydarzenie Marzena Strzelczak, prezeska i dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Premiera #Raport2021 i wyniki badań

Część konferencyjna 9. Targów CSR została podzielona na cztery bloki tematyczne: KLIMAT, ROZWÓJ, BIZNES oraz RÓŻNORODNOŚĆ I INKLUZJA. Oprócz licznych debat, dyskusji i wykładów miały też miejsce ważne wydarzenia dla środowiska biznesowego skupionego wokół tematu zrównoważonego rozwoju. Podczas Targów premierę miała jubileuszowa, 20. edycja Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. W tegorocznym wydaniu znalazło się 1677 dobrych praktyk zgłoszonych przez rekordową liczbę 283 firm. W bloku tematycznym KLIMAT ogłoszono wyniki badania Chapter Zero Poland „Rady nadzorcze wobec zmian klimatu”. Z kolei w bloku RÓŻNORODNOŚĆ I INKLUZJA Marzena Strzelczak, prezeska i dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, przedstawiła wyniki nowej edycji badania Diversity IN Check, które umożliwiło ogłoszenie drugiej listy pracodawców najbardziej zaawansowanych w zakresie różnorodności i inkluzji. W tegorocznej edycji badania dodatkowo wskazano liderów, tj. organizacje, które osiągnęły w klasyfikacji końcowej ponad 80 proc. punktów. Na zakończenie targów ogłoszono wyniki 12. edycji konkursu „Pióro Odpowiedzialności”, w której wyróżniono najlepsze teksty o CSR, ESG i zrównoważonym rozwoju.

Gorące dyskusje w gronie ekspertów i ekspertek

Podobnie jak w ubiegłych latach, na 9. Targach CSR również nie zabrakło gości i gościń specjalnych. Do uczestników i uczestniczek wydarzenia przemawiał z Brukseli Jerzy Buzek, wprowadzając do dyskusji „Zrównoważony rozwój a odpowiedzialny biznes”. Niezwykle ciekawą rozmowę w bloku KLIMAT przeprowadził prof. Bolesław Rok z Adamem Nowakiem z Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. Z kolei gościem bloku RÓŻNORODNOŚĆ I INKLUZJA był prof. Adam Bodnar, który mówił o odpowiedzialność i sprawczości biznesu i obywateli w realiach konfliktów. Na Targach CSR swoje wystąpienie miał również Filip Springer – autor książek, reportażysta i fotograf, współzałożyciel Szkoły Ekopoetyki. Podczas zamkniętego spotkania Chapter Zero Poland przedstawiał zagadnienie zmian klimatycznych z osobistej perspektywy.

W części konferencyjnej – oprócz wymienionych wyżej – odbyły się także panele i dyskusje na następujące tematy: „Budowanie robotów, bootcampy i upskilling”, „Rozwój w rytmie ESG”, case study Santander Bank Polska dot. zrównoważonych papierów dłużnych, „ Rola instytucji finansowych we wspieraniu transformacji klimatycznej i dojściu do net-zero”, „Po pierwsze człowiek. Zarządzanie różnorodnością w obliczu zmiany”, „Biedronka dla dobra wspólnego”.

Inicjatorami wielu dyskusji były firmy partnerskie 9. Targów CSR: Santander Bank Polska (partner główny), DB Cargo Polska, ERGO Hestia i LPP. W rozmowach uczestniczyli i uczestniczyły eksperci i ekspertki z tych właśnie firm.

Targi bardzo różnorodne

Podczas tegorocznej edycji Targów CSR podejmowano wiele tematów mogących zainteresować osoby zajmujące się obszarami ESG. Zespół polskiej Karty Różnorodności koordynowanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu stworzył Strefę Różnorodności, w której można było m.in. spotkać się z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym (#ŻywaBiblioteka), zapoznać się z ofertami pracy w obszarze CSR i D&I oraz poznać bliżej sygnatariuszy Karty Różnorodności. Nowo powstała Scena „S” zaopiekowała się obszarem social (S z ESG). Odbyły się na niej rozmowy z przedstawicielami_kami firm, organizacji i instytucji działającymi na rzecz lokalnych społeczności. Dzięki współpracy z organizacją CSR Ukraine powstała też Strefa Ukraińska. A dziećmi odwiedzającymi targi zaopiekowała się Fundacja Zaczytani.org w specjalnie przygotowanej strefie z Zaczytaną Ławką i Zaczytaną Biblioteką.

Nowe firmy w Programie Partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Podczas rozpoczęcia 9. Targów CSR w Warszawie do grona partnerów strategicznych Forum Odpowiedzialnego Biznesu uroczyście przystąpiły: bank Credit Agricole, Colliers, Kaufland, Objectivity, Panattoni, VGL Solid Group. W Programie Partnerstwa FOB skupionych jest obecnie 58 partnerów strategicznych. Więcej informacji »

Targi CSR to największe wydarzenie CSR-owe w Polsce. Organizowane jest od 2005 roku, co dwa lata, przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Celem wydarzenia jest prezentacja działań i praktyk firm społecznie odpowiedzialnych, a także usług oferowanych w tym zakresie.

Partnerzy i patroni 9. Targów CSR 

Organizator: Forum Odpowiedzialnego Biznesu
Partner Główny: Santander Bank Polska
Partnerzy: DB Cargo Polska, ERGO Hestia, LPP
Partner samorządowy: Miasto Stołeczne Warszawa
Patroni honorowi: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, CSR Europe, Akademia Leona Koźmińskiego
Patroni instytucjonalni: UNICEF Polska, Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Belgijska Izba Gospodarcza, , Francusko-Polska lzba Gospodarcza, Krajowa Izba Gospodarcza, Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa, Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza, Business Centre Club, Federacja Konsumentów, Przedsiębiorstwo Fair Play, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, ICAN, AICPA & CIMA
Partner medialny: Rzeczpospolita
Główny patron medialny: 
Odpowiedzialny biznes – Kompendium CSR
Patroni medialni: BRID by naTemat.pl, Polityka, Clear Channel Poland, Zielona Interia, biznes&EKOLOGIA, cashless.plgreen-news.pl, ICAN Management Review, lnstytut Monitorowania Mediów (IMM), PRoto.pl, kampaniespoleczne.pl, My Company Polska, NGO.pl, Nienieodpowiedzialni, Poland Weekly, THINK MICE, PulsHR.pl, Teraz Środowisko, BIZON – Biznes Odpowiedzialny i Nowoczesny w MUZO.FM