Izabela Rakuć-Kochaniak w „Rzeczpospolitej” o wyzwaniach zrównoważonego rozwoju miast

31 sierpnia 2020

Dotyczy firmy: Fundacja Veolia Polska,

W dzienniku „Rzeczpospolita” ukazał się artykuł Izabeli Rakuć-Kochaniak, dyrektor ds. CSR, prezes Fundacji Veolia Polska oraz członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Artykuł poświęcony jest wyzwaniom, przed którymi stoi biznes, samorządy oraz urbanistki i urbaniści w kontekście zrównoważonego rozwoju miast.

– Miasta, zarówno te mniejsze, jak i metropolie, będą rozwijać się dalej. Wyzwaniem, z realizacji którego rozliczą nas następne pokolenia, jest aby ten rozwój był zrównoważony – zapewniający zarówno przyjazne i równe warunki do życia wszystkim mieszkańcom, jak i redukujący nasze negatywne oddziaływanie na środowisko, poprzez racjonalne wykorzystanie surowców naturalnych i pilne podejmowanie działań wspierających potrzeby następnych pokoleń – pisze Izabela Rakuć-Kochaniak, dyrektor ds. CSR, prezes Fundacji Veolia Polska oraz członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Artykuł dostępny jest w cyfrowym i tradycyjnym wydaniu „Rzeczpospolitej” z dn. 31.08.2020 w dodatku „Regiony”. Pobierz pdf >>

Czytaj online tutaj >>

źródło: „Rzeczpospolita”