KIBR został partnerem instytucjonalnym Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Ta informacje została zamieszczona w portalu powyżej 7 lat temu.
Dane w niej opisane i stan prawny, na który się powołuje, mogły się zdezaktualizować.
4 października 2016

Partnerstwo to kolejne działanie samorządu w kierunku promowania idei społecznej odpowiedzialności biznesu i roli biegłych rewidentów w raportowaniu niefinansowym.

W ramach partnerstwa Izba będzie współpracować z Forum Odpowiedzialnego Biznesu na rzecz popularyzacji idei CSR i ujawniania informacji pozafinansowych, zyska także możliwość przygotowania wspólnych badań i publikacji oraz wymiany doświadczeń i współpracy merytorycznej w obszarze CSR. Umowa zakłada także współpracę obu organizacji w zakresie szkoleń w ramach Centrum Edukacji. – Liczymy na to, że dzięki współpracy biegli rewidenci otrzymają dostęp do wysokiej jakości szkoleń, warsztatów i materiałów na temat społecznej odpowiedzialności biznesu – wyjaśnia Ewa Sowińska, zastępca prezesa KRBR.

– Perspektywa współpracy z Krajową Izbą Biegłych Rewidentów bardzo nas cieszy. Społeczna odpowiedzialność biznesu nierozerwalnie łączy się z przejrzystością i  dostępem  do informacji. Stąd głęboko wierzymy, że nasze wspólne działania będą owocne zarówno dla środowiska audytorów, jak i ekspertów CSR-u i szerzej – firm w Polsce – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna i członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 

KIBR – odpowiedzialny partner dla biznesu

Współpraca z Forum Odpowiedzialnego Biznesu to kolejna inicjatywa Izby na rzecz promowania idei społecznej odpowiedzialności biznesu i raportowania CSR. – Jako  przedstawiciele profesji współodpowiedzialnej za rzetelność prezentowanych przez przedsiębiorstwa informacji, mamy tu szczególną rolę do odegrania – wyjaśnia Ewa Sowińska. Dlatego środowisko biegłych rewidentów angażuje się zarówno w proces przeniesienia światowych standardów raportowania na polski grunt (KIBR był partnerem na rzecz tłumaczenia standardu GRI G4 na język polski), jak i w działania edukacyjne. – Organizujemy dla biegłych rewidentów szkolenia i seminaria, współpracujemy przy opracowywaniu materiałów edukacyjnych („Poradnik dla Raportujących – Raportowanie niefinansowe”), udostępniamy tłumaczenia zagranicznych publikacji, współorganizujemy i uczestniczymy w konferencjach poświęconych problematyce CSR i raportowaniu – dodaje Sowińska.

Kolejna inicjatywa z FOB

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów w 2016 roku po raz pierwszy została zaproszona także do składu sędziowskiego konkursu Forum Odpowiedzialnego Biznesu na najlepsze raporty społeczne. W jury konkursu zasiadła Ewa Sowińska. – Zaproszenie do udziału w jury konkursu to wielkie wyróżnienie dla samorządu ale także konsekwencja prowadzonych przez KIBR działań na rzecz promocji idei zrównoważonego rozwoju – wyjaśnia Ewa Sowińska. W konkursie organizowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu od 2007 roku przyznawane są nagrody za najlepiej sporządzone raporty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Inicjatywa ma na celu upowszechnianie idei CSR i zrównoważonego rozwoju. Głównym celem konkursu jest zwrócenie uwagi na znaczenie raportowania pozafinansowego i wskazanie dobrych praktyk w tym zakresie.

Przeczytaj o pozostałych działaniach KIBR w ramach promowania idei CSR: Informator  – „Krajowa Izba Biegłych Rewidentów odpowiedzialny partner dla biznesu”