Trwają konsultacje ws. SFDR

20 września 2023

Komisja Europejska ogłosiła długo wyczekiwane konsultacje na temat wdrożenia rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji o zrównoważonym finansowaniu (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR). Potrwają one do 15 grudnia.

Weź udział w konsultacjach SFDR >>

Rozporządzenie SFDR ma zasadnicze znaczenie dla uwzględniania ryzyk, szans i skutków związanych ze zrównoważonym rozwojem w praktykach inwestycyjnych. Jednak jego wdrożenie stanowi wyzwanie zarówno dla praktyków rynkowych, jak i organów nadzoru.

Konsultacje zaproponowane przez Komisję są okazją do zasugerowania korekt i ulepszeń SFDR w związku z:

  • wyjaśnieniem kluczowych pojęć, takich jak „zrównoważone inwestycje”;
  • powiązaniem z innymi istotnymi aktami prawnymi UE, takimi jak MiFID2;
  • ujawnianiem informacji na poziomie jednostki, włączając składniki PAI;
  • ujawnianiem informacji na poziomie produktu, uwzględniając system kategoryzacji produktów.

Konsultacje mają na celu zebranie informacji od szerokiego grona interesariuszy, w tym praktyków finansowych, organizacji pozarządowych, właściwych organów krajowych, a także inwestorów profesjonalnych i detalicznych, na temat ich doświadczeń z wdrażaniem SFDR.

Konsultacje potrwają do 15 grudnia i odbywają się poprzez formularz online >>

Więcej informacji na ich temat można znaleźć  tutaj >>.

Rozporządzenie Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) zaczęło obowiązywać w marcu 2021 r. i wymaga od uczestników rynku finansowego i doradców finansowych ujawniania, w jaki sposób uwzględniają ryzyka związane ze zrównoważonym rozwojem i główne niekorzystne skutki swoich działań. Wprowadza również obowiązek dodatkowych ujawnień dotyczących produktów finansowych w przypadku, gdy usługodawcy deklarują podejście zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju.