Kaufland publikuje kolejny raport zrównoważonego rozwoju

13 lutego 2023

Dotyczy firmy: Kaufland Polska,

Kaufland kolejny raz podsumował swoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój – opublikował właśnie raport za lata obrotowe 2020-2021.

Sieć handlowa, będąca częścią Grupy Schwarz, jest obecna na rynkach ośmiu krajów Europy. W Polsce Kaufland prowadzi 239 marketów i zatrudnia 15 000 pracowników.

Raport zrównoważonego rozwoju Kaufland Polska za lata 2020-2021 został przygotowany i poddany audytowi w oparciu o wytyczne międzynarodowego standardu raportowania Global Reporting Initiative (GRI). Jest to już druga publikacja w historii sieci, która w transparentny sposób, na podstawie konkretnych wskaźników pokazuje zaangażowanie Kaufland na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Filary odpowiedzialności

Strategia zrównoważonego rozwoju firmy Kaufland skupia się na trzech obszarach – zdrowiu oraz zdrowym odżywianiu, ojczyźnie i naturze. Sieć wspiera klientów w świadomych wyborach zakupowych, dbając o odpowiedzialny dobór asortymentu. W każdym sklepie Kaufland klienci mogą znaleźć produkty przeznaczone dla osób o specjalnych potrzebach żywieniowych. Sieć sukcesywnie zmniejsza także zawartość soli, cukru i tłuszczu w produktach marek własnych oraz rozwija asortyment artykułów, których jakość potwierdzona jest przez niezależne certyfikaty świadczące o zachowaniu standardów społecznych i środowiskowych w łańcuchu dostaw (m.in. MSC, Fairtrade, GOTS).

Kaufland wnosi także wkład w rozwój poszczególnych regionów Polski, w których są zlokalizowane sklepy sieci. Produkty spożywcze pozyskuje w pierwszej kolejności od krajowych i regionalnych dostawców, wspiera inicjatywy lokalnych społeczności oraz organizacje niosące pomoc potrzebującym. Ponadto, zatrudniając 15 000 pracowników, Kaufland jest jednym z największych pracodawców w Polsce w sektorze handlu detalicznego.

Firma ogranicza też negatywny wpływ na środowisko

– realizuje cele strategii REset Plastic, w ramach której ogranicza zużycie tworzyw sztucznych w opakowaniach produktów marek własnych oraz zwiększa ich przydatność do recyklingu;
– realizuje także strategię klimatyczną, a jednym z działań w tym obszarze jest przejście na zieloną energię;
– przeciwdziała marnowaniu żywności – stosuje system zamówień prognozujący ilość towaru do potrzeb danego sklepu, przekazuje nadwyżki żywności na rzecz potrzebujących oraz dba o regularną edukację pracowników oraz klientów.

Zgodnie z hasłem, które przyświeca strategii sieci Kaufland „Zróbmy to razem”, firma angażuje w swoje działania pracowników, klientów, partnerów biznesowych.

Z raportem zrównoważonego rozwoju sieci Kaufland można zapoznać się na stronie www.kaufland.pl/raport-zrownowazonego-rozwoju.

Źródło: info. pras.