Karta Zasad Wolontariatu Pracowniczego – nowy dokument wspierający rozwój aktywności społecznej pracowników

3 grudnia 2020

Liderzy firm i fundacji tworzących Koalicję Liderzy Pro Bono zaprezentowali pierwszą w Polsce Kartę Zasad Wolontariatu Pracowniczego. Dokument zawiera gotowe wskazówki i rozwiązania, opis korzyści dla pracodawcy i pracownika oraz fundamentalne zasady, pomocne we wdrażaniu i rozwijaniu wolontariatu pracowniczego. Treść Karty konsultowana była z wolontariuszami-pracownikami firm Koalicji oraz z organizacjami od lat wspierającymi rozwój wolontariatu pracowniczego: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Business Centre Club, Pracodawcy RP i Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu.

Premiera Karty Zasad Wolontariatu Pracowniczego miała miejsce podczas VIII konferencji Koalicji Liderzy Pro Bono, 1 grudnia 2020 roku. Okazją do jej ogłoszenia jest 35. rocznica Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, obchodzonego 5 grudnia. Podstawowe wartości i zasady dobrego programu wolontariatu pracowniczego nie były dotychczas przez środowisko firm doprecyzowane, a są kluczowe dla jego tożsamości i dbałości o jego jakość w przyszłości.

– Po niemal dekadzie działalności, wspierania rozwoju wolontariatu, wdrażania projektów wolontariatu pracowniczego przez członków Koalicji, przyszedł czas na podsumowanie tych doświadczeń i opracowanie dokumentu regulującego i systematyzującego tę formę zaangażowania społecznego – Karty Zasad Wolontariatu Pracowniczego. Prace nad dokumentem zainicjowała Koalicja Liderzy Pro Bono. Zachęcamy do pobierania dokumentu na naszej stronie

mówi Paweł Łukasiak, prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.

Wiele analiz i raportów pokazuje, że organizatorzy wolontariatu pracowniczego koncentrują się na korzyściach dla firmy. Taki bywa też jego społeczny odbiór. Tymczasem oczekiwania społeczności, organizacji i samych wolontariuszy idą w kierunku modelu bardziej zrównoważonego, zarówno jeśli chodzi o prawa, jak i korzyści.

– Wolontariat pracowniczy jest ważny i nikogo nie trzeba o tym przekonywać. Wiemy to z badań i własnego doświadczenia. Ale jest jedna rzecz, o której warto przypominać. Dla 60% wolontariuszy pracowniczych to własnie wolontariat pracowniczy był pierwszym działaniem społecznym, które realizowali. Wiemy to z III Ogólnopolskiego Badania Wolontariatu Pracowniczego, które jako Forum Odpowiedzialnego Biznesu realizowaliśmy wspólnie z Centrum Wolontariatu w Warszawie. To pokazuje, że wolontariat pracowniczy nie jest samotną wyspą na mapie aktywności społecznej Polaków, tylko integralnym i bardzo znaczącym mechanizmem wciągania nowych osób w działania. Dlatego cieszymy się z powstania Karty Zasad Wolontariatu Pracowniczego, do powstania której także się dołożyliśmy w ramach konsultacji. Już sama potrzeba powstania tego dokumentu pokazuje, że wolontariat pracowniczy w Polsce wciąż się rozwija i szuka oparcia w ponadsektorowych inicjatywach i samoregulacji. Cieszymy się także, że w karcie wybrzmiała także rola koordynatorów wolontariatu, osób zawodowo zajmujących się wolontariatem, jako osób, które są kluczowe dla realizacji działań wolontariatu pracowniczego. Bo w naszym przekonaniu zawód koordynatora wolontariatu jest jednym z zawodów przyszłości

– mówi Karol Krzyczkowski, menedżer projektów w Forum Odpowiedzialnego Biznesu, który konsultował treść Karty.

Jak zapewniają twórcy, dodatkiem do Karty Zasad Wolontariatu Pracowniczego, tworzonym w przyszłości, będzie dokument zawierający m.in.: przykłady różnych form wolontariatu pracowniczego, definicje, przykładowe formy wsparcia pracowników-wolontariuszy przez pracodawcę, aktualizowany wraz z rozwojem dziedziny wolontariatu pracowniczego.

– Dzisiaj w Polsce z pewnością najważniejsze funkcje Karty to informowanie, upowszechnianie, legitymizowanie i budowanie pozytywnego wizerunku wolontariatu pracowniczego, ale wierzę, że stopniowo będą wykorzystywane również inne jej możliwości

mówi Tomasz Schimanek, polityk społeczny, działacz pozarządowy biorący udział w wypracowaniu Karty Zasad Wolontariatu Pracowniczego.

Karta jest do pobrania na stronie Koalicji Liderów Pro Bono.